Press "Enter" to skip to content

Måned: april 2020

Leiligheten i Spania

Vi har fått melding fra servicekontoret på Elviria del Sol om at området er avlåst. Bassengene og restauranten er stengt. Kontorets ansatte arbeider hjemmefra og besvarer e-poster derfra.

Alle reiser til leiligheten vår frem til juni er kansellert. Det er heller ikke foretatt noen fordeling for annet halvår. Det vil vi komme tilbake til så snart forholdene tillater det og området er åpent igjen.

Comments closed

Sykehusansatte får forhøyet overtidssats ved koronarelatert arbeid

Fagforeningen har fått flere henvendelser fra medlemmer etter at det er blitt kjent at ansatte ved sykehusene som utfører koronarelatert arbeid får økt overtidsbetaling.  

Den avtalen som onsdag 8. april ble inngått mellom alle hovedsammenslutningene og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder bare ansatte ved sykehusene. Avtalen gjøres gjeldende fra 20. mars. Det er ikke inngått lignende avtaler hverken på kommunal sektor eller ved private institusjoner.  

Spekter skriver i en  pressemelding at de håper at dette bidrar og motiverer til å sikre god tilgang på arbeidskraft. Hvis det slår til vil det medføre at det blir enda vanskeligere for Bærum kommune å rekruttere helsepersonell fremover. Det er vanskelig nok som det er i dag.

Tilbakemeldingene som vi har fått fra ansatte er at de forventer tilsvarende avtale både i kommunen og i det private. Dette er etter fagforeningens oppfatning et rimelig krav, da det faktisk er i begge parters interesse med en tilsvarende avtale. De ansatte får da noe bedre godtgjøring for den utfordrende situasjonen de befinner seg i, og arbeidsgiverne reduserer ikke sine muligheter i kampen om ressursene.  

Fagforeningen vil ta dette opp med forbundet.

Så snart det foreligger noe nytt, vil dette innlegget bli oppdatert.

Les Fagbladets artikkel om saken her…

Les Spekters pressemelding …

Les avtalen mellom forbundene og Spekter…

Oppdatering 11.04.20:

Fagforeningen har i dag 11.4. vært i kontakt med forbundet sentralt, hvor det blir opplyst at det har vært samtaler med KS om økt overtidsgodtgjørelse og at forhandlingene fortsetter.

Comments closed

Reglene endres – Yrkesskadeerstatning også ved koronasmitte

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen oppført på listen, og de nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. Loven har virkningsdato fra 1. mars.

Ettervirkningen av koronaviruset vet vi enda lite om, og det har derfor vært viktig å få på plass gode sikkerhetsordninger for de som i spesielt stor grad utsettes for smitten. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene også skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

For øvrig dekker den generelle yrkesskadeforsikringen også hjemmekontor.

Les hele pressemeldingen her…

Comments closed

Fagforeningen er tilgjengelig også i påsken

I disse koronatider har fagforeningen nesten daglig møter med kommunens ledelse. Samtidig har vi tett kontakt med sentrale ledd i Fagforbundet. Dette er viktig i en tid da spillereglene i arbeidslivet blir midlertidig forandret. Det fremkommer mange nye problemstillinger som det skal tas stilling til, i et stadig større tempo.

Vi har hatt svært mange henvendelser fra medlemmene og vi vet at det oppstår mye usikkerhet rundt arbeidsforholdene. Mange føler seg utrygge, noe som er fullt forståelig. Alle henvendelsene blir svart fortløpende. På grunnlag av dette har vi besluttet å fortsette å være tilgjengelig i påsken. Kontoret er fremdeles stengt for besøkende, men vi er alle tilgjengelige både på e-post og telefon. Det er bare å ta kontakt ved behov.
Vi ønsker dere en god og smittefri påske.

Liste over tillitsvalgte med e-post og telefonnummer her…

Comments closed

Fagforeningen har bevilget 20.000 kr til Varmestua

Fagforeningen har registrert det fantastiske arbeidet Frelsesarmeens Varmestue gjør ut mot sårbare grupper i disse koronatider.

Dette er grupper som nå har et utvidet behov for bistand og omsorg. Her er Varmestua en uunnværlig hjelper, og en ressurs for lokalmiljøet i Bærum.

Frelsesarmeen har sendt en epost hvor de oppsummerer det arbeide de gjort siden koronapandemien gjorde sitt inntog i Norge. Dette er ikke annet enn imponerende.

Styret i Fagforbundet Bærum har derfor bevilget 20.000 kr til Frelsesarmeens Varmestues arbeid for sårbare og trengende grupper i Bærum.

Dette er et bidrag som vi håper vil være med å gjøre påskefeiringen bedre for den enkelte.  

Les oppsummeringen her…

Comments closed

Ingen permitteringer i Bærum kommune. Ansatte er svært tilpasningsdyktige

Fagforbundet er fornøyd med at Kommunedirektøren er tydelig på at permitteringer ikke er aktuelt i Bærum kommune. Dette er også føringer fra KS.

Mange ansatte har hjemmekontor. Andre ansatte blir omdisponert fra ikke-kritiske oppgaver til de mer kritiske, etter behov.

Her har de ansatte vist at de er svært tilpasningsdyktige. Barnehageansatte jobber nå i pleieinstitusjoner, sjåfører har fått nye kritiske kjøreoppdrag, lærere har hjemmeundervisning og SFO ansatte har fått andre utvidede oppgaver. Ikke minst ser vi nå den stå-på-viljen det er å finne hos ansatte i pleien.  Bærum kommune kan være stolt av sine ansatte.

Comments closed

Renholdere er etterspurt

Renholderne har nå blitt en etterspurt gruppe. Fagforeningen har fått forespørsler om mulighet for utleie nå som renholdere har blitt en mangelvare. Våre renholderne i stengte skoler og  barnehager er flyttet over i pleie- og omsorg, hvor renhold er blitt oppgradert til en samfunnskritisk oppgave.

Renholdernes jobb bidrar i disse dager til en av de viktigste tiltakene for å unngå smitte på våre helseinstitusjoner. Her gjør våre renholdere en glimrende jobb. Fagforeningen håper at arbeidsgiver merker seg dette og at de i fremtiden slipper å ha privatiseringsspøkelset hengende over seg. I dag ser vi hvor viktig det er å ha renholdere i en organisasjon.   

Comments closed

Rammeavtale mellom FUS, Norlandia, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta

Tegning av hånd som signerer et dokument

De sentrale forbundene; Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har sammen med driftsselskapet FUS – Trygge barnehager og PBL utarbeidet rammeavtaler i forbindelse med koronapandemien.

Rammeavtalene er opprettet med mål om størst mulig forutsigbarhet, som samtidig kan bidra til å lette samarbeidet lokalt i de enkelte barnehager.

Les hele rammeavtalen til FUS her…

Oppdatering 06.04.20:

Les rammeavtalen til Norlandia her…

Oppdatering 07.04.20:

Les beredskapsvaktavtalen til FUS barnehagene her…

Comments closed

Drøftingsplikten må være reell, stoppet råkjøret

Felleserklæringen mellom Fagforbundene og KS gir arbeidsgiver utvidede fullmakter, men de er pliktig til å drøfte sakene med de tillitsvalgte.

Bærum kommune la opp til en uakseptabel kort saksbehandlingstid også for saker som ikke gjaldt liv og helse. Dette kunne fagforeningen ikke akseptere.

Dette medførte til en korrespondanse mellom fagforeningen og Kommunedirektøren.

Saken er nå løst, slik at fagforeningene kan drøfte sakene over to møter, noe Fagforbundet er godt fornøyd med.

Les mer om saken her…

Les fagforeningens henvendelse til kommunedirektøren her…

Les Kommunedirektørens tilbakemelding her …

Comments closed

Geir B Aga er innstilt som ny Rådmann/Kommunedirektør i Bærum kommune

Foto: Privat

Det politiske ansettelsesutvalget har enstemmig innstilt Geir B Aga som ny kommunedirektør etter Erik Kjeldstadli som slutter i august.

Aga er 53 år gammel, jurist og bor på Stabekk i Bærum. Han er i dag kommunedirektør i byavdelingen for byutvikling i Oslo kommune, en stilling han hatt i elleve år.  Aga har tidligere vært leder av Oslo Kemnerkontor.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog sier i en pressemelding at Aga er kunnskapsrik med sterke personlige kvaliteter og godt egnet til å lede en av Norges største kommuner.

Innstillingen er nå oversendt Kommunestyret som foretar den endelige ansettelsen.

Comments closed