Press "Enter" to skip to content

Måned: mai 2020

Vallerhjemmet: «En prekær mangel på personell. Usikkerhet og utrygghet hos ansatte»

Fagbladet skriver i en artikkel om Vallerhjemrapporten at Bærum kommune har gransket seg selv, og peker på mange ulike hendelser og systemfeil som årsak til at koronasmitten rammet både beboere og ansatte på Vallerhjemmet så hardt.

Tolv pasienter er døde, og 35 ansatte har vært koronasyke på Vallerhjemmet i Bærum. Hvordan kunne det gå så galt? Bærum kommunes egen gjennomgang gir ingen klare svar. Nå krever Fagforbundet ekstern gransking.

De ansatte har gjort en fantastisk innsats i en krisesituasjon, sa Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) da Bærum kommunes eget granskingsutvalg la fram sin rapport om Vallerhjemmet.

Flere ansatte mener smittesituasjonen ikke ble tatt på alvor tidlig nok. Dette skapte usikkerhet og utrygghet, både blant medarbeidere og pårørende. En medarbeider skal ha slått alarm da pasientene spiste og trente i fellesskap, dagen etter at regjeringen «stengte» Norge

Les hele artikkelen i Fagbladet her…

Comments closed

Tre partier reagerte på lederlønninger under koronakrisen i Formannskapet

Overtidsbetaling til ledere i kommunen som har jobbet ekstra under koronakrisen ble tema på formannskapsmøtet onsdag, skriver Budstikka.

Budstikka har tidligere skrevet at Bærum kommune har vedtatt å betale overtid til 30 ledere som jobber overtid på grunn av korona. Dette har skapt reaksjoner. I formannskapet onsdag kom både Rødt, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne med innspill. 

Jeg opplever at dette har skapt en uro det ikke burde ha skapt. Jeg mener derfor vi bør ta til vurdering om man kan utvide rammene for godtgjørelse, sa Stein Stugu i Rødt. 

Kjell Maartmann-Moe i Arbeiderpartiet sa at diskusjonen vi har reist i mediene ikke handler om at vi ikke unner de som har gjort en ekstraordinær innsats en ekstra påskjønnelse, men at det må gjelde alle. 

Signe Bakken Sølberg (MDG) sendte på forhånd spørsmål om kommunen kan gjøre om beslutningen. I et notat fra kommunedirektøren fikk hun avslag på dette.

Det er ikke gjort noe politisk vedtak som førte til lønnsøkningen. Jeg er skuffet over at det ikke åpnes for å reversere vedtaket, sier hun. 

I Formannskapet opplyste Ordføreren at forslag om overtidsgodtgjørelsen til lederne kom fra Sykepleierforbundet og ble støttet av UNIO.

Fagforbundet som har som kjent protestert kraftig mot forslaget og er enig med Sølberg at det er skuffende at Kommunedirektøren ikke ville reversere forslaget. Overtidsgodtgjørelsen har engasjert både ansatte i kommunen og innbyggerne. Det uvanlige er at vi har mottatt en mengde henvendelser fra mennesker som vanligvis ikke kontakter fagforeningen. De gir oss honnør for å ha frontet motstanden mot forslaget. Kommunedirektøren levnes liten ære.   

Comments closed

Kaoset på Vallerhjemmet må gjennomgås av eksterne

I en artikkel i Budstikka skriver fagforeningens nestleder om hennes mange mottatte vitnesbyrd fra ansatte på Vallerhjemmet. Her forteller hun om ansattes opplevelser under perioden med smitte og karantene. Det var en vanskelig og vond tid, hvor Vallerhjemmet var uten fungerende ledelse og alt virket kaotisk. Hun stiller også spørsmålet om kommunen hadde noen plan for smittearbeidet.

Hun avslutter artikkelen med at Fagforbundet krever, på bakgrunn av alle tilbakemeldingene og samtaler med ansatte, en ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet.  

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Kommunens sluttrapport: Intern gjennomgang Vallerhjemmet

Kommunedirektøren har nå lagt frem sluttrapporten om den interne gjennomgangen av Vallerhjemmet. Tragedien som medførte at 12 brukere døde av koronaviruset. Gjennomgangen har vært utført av en arbeidsgruppe bestående av en kommunal prosjektleder, kommunalsjefen i helse- og sosial og kommunens kontroller.

I rapporten fremgår det at arbeidsgruppen «ikke har gått detaljert inn og undersøkt i praksis for å verifisere konkrete avvik på Vallerhjemmet ift gjeldende krav og prosedyrer på de ulike tidspunktene. Det har heller ikke vært foretatt befaring eller inspeksjon på Vallerhjemmet. Intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik»

Videre står det i rapporten fra arbeidsgruppen at «dette er ikke en «granskning» med fokus på lovbrudd og avvik»

Fagforbundet er enig med arbeidsgruppen om at en uavhengig fagekspert kunne avdekke større avvik. Dette bekrefter Fagforbundets krav om at det må nedsettes en ekstern ekspertgruppe til å gjennomgå hendelsene ved Vallerhjemmet. Det er således særlig viktig å gjennomgå avvikene med tanke på læring av hendelsene, slik at dette ikke gjentar seg ved senere anledninger.

Les hele rapporten om Vallerhjemmet her …

Comments closed

Statsråd Astrup (H): Vi trenger alle med på dugnaden

Statsråd Nicolai Astrup skriver over en hel side i LO Aktuelt nr 5/2020 at regjeringen har kalt innsatsen mot koronaviruset for en dugnad og forsetter.

Dugnad betyr hjelp, god gjerning eller kraft, og innebærer at hver enkelt bidrar for å løse fellesskapets utfordringer.

Dugnad er typisk norsk, sier Astrup videre.

Statsråden fortsetter: Den siste tiden har vært utfordrende, men nå ser vi også noen lyspunkter. For det første gjør mange en formidabel innsats. Helsepersonell, lærere, rengjøringspersonell, butikkansatte, bussjåfører og mange andre holder hjulene i gang.

Astrup avslutter med: Vi trenger alle  med på dugnaden.

Stortinget og regjering skjønner det. KS og Fagforbundet skjønner det: Dugnaden må gjelde alle.

Kommuneledelsen i Bærum skjønner det ikke. Her i kommunen gjelder dugnad bare for vanlig ansatte, toppledere er unntatt, de kan få ekstra overtidsbetaling.

Har Bærum kommune meldt seg ut av Norge, eller lever toppledelsen i sin egen boble?

Les hele artikkelen til Statsråden i LO Aktuelt her …

Comments closed

Bærum kommune åpner pengesekken og utbetaler overtid til 30 ledere som har jobbet ekstra under koronakrisen. Urettferdig, mener Ap-politiker.

30 ledere får ekstra lønn for sin koronainnsats. Sånt blir det bråk av.

Foto: Karl Braanaas

Ledere i Bærum kommune, som har overtid og avspasering innbakt i sine lønnsavtaler, har fått mulighet for ytterligere ekstra godtgjørelse under korona-pandemien. Arbeiderpartiets gruppeleder Kjell Maartmann-Moe reagerer på at det kun er ledere som er plukket ut til å få en påskjønnelse for ekstrainnsats.

Saken var nylig oppe i utvalget for samarbeid i kommunen som har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalgsleder Bjørn Røtnes (H) sier han ikke ser grunn til å kritisere kommunedirektørens beslutning. 

Nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Bærum, Zlata Ljubicic, har skrevet et leserinnlegg i Budstikka hvor hun reagerer på at kommuneledelsen i Bærum i praksis bevilger seg selv ekstra lønn på grunn av jobb under koronakrisen. Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt, sier Ljubicic.

Comments closed

Fagforbundet Bærum vil ha ekstern granskning av sykehjem

OSS tillitsvalgte har omtalt Vallerhjemmet i siste utgave som er sendt til alle Fagforbundets tillitsvalgte.

Vallerhjemmet er det nest hardest rammede sykehjemmet i Norge under koronakrisen.
Kommunedirektøren har sagt det skal bli en intern gjennomgang av det som har skjedd på Vallerhjemmet. I gruppa som skal foreta granskningen er det oppnevnt tre interne ansatte, hvor den ene er kommunalsjef Syrdal, som selv sitter i kommunens øverste koronaledelse. Fagforbundet krever en ekstern granskning. Dette er meldt til kommunedirektøren.

Les hele artikkelen fra OSS tillitsvalgte på Fagforbundet.no her…

Comments closed

Ukas quiz #3

Da starter tredje runde med spørsmål!

Nok en gang er vi imponert med responsen på forrige ukes quiz, og alle som svarte med det riktige løsningsordet (HELTID) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.


For å se denne ukens spørsmål og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

«Rundt 70 ledere i Bærum kommune kan nå få utbetalt over 100 timer overtid for ekstra korona-arbeid. Det får de selv om overtidskompensasjon alt er bakt inn i lønna deres» , slik starter Fagbladet sin store artikkel om Bærum kommune sitt vedtak om overtidsbetaling til ledere.

Hvoretter de fortsetter med at Fagforbundet protesterer kraftig på vedtaket.

I denne artikkelen får alle uttale seg. Her blir kommunikasjonssjefen og HR direktør intervjuet sammen med flere politikere, samt arbeidslivsdirektør Gangsø i KS, som er Bærum kommunes arbeidsgiverorganisasjon. Gangsø opplyser at han ikke kjenner til lignede vedtak i andre kommuner og han anbefaler ikke kommunene å gjøre denne type vedtak.

Det er tydeligvis bare Bærum kommune av alle Norges kommuner hvor dugnad gjelder for ansatte, men ikke gjelder for høyt lønnede ledere. Hvordan tenker kommunens toppleder?

Les hele Fagbladets artikkel her… 

Comments closed

LOfavør har Norges laveste rente for ungdomsmedlemmer av Fagforbundet.

Gjennom LOfavør har SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet justert rentene for tredje gang på kort tid og gjør boliglånet for våre medlemmer enda billigere. Renteendringen skjer raskt med bakgrunn i den krevende situasjonen mange av våre medlemmer med boliglån er i, skriver LO i sitt ukesbrev. De skriver videre at med «førstehjemslån til 1,29 % nominell rente tilbyr vi et av Norges aller beste boliglånstilbud til medlemmer av LO-forbund. Våre nesten 960 000 medlemmer kan være trygge på at de som har boliglån gjennom LOfavør vil ha en av markedets beste boliglånsrenter, også over tid».

At LOfavør har lavest renter skriver  også  DN i sin fredagsutgave.

Sparebank 1 Østlandet også satt ned rentene på alle sine låneprodukter. Har du lån i andre banker, ta kontakt med Sparebank 1  Østlandet og be om tilbud.

Les her skrivet  fra LO som viser de nye rentesatsene…

Comments closed

Ukas quiz #2

Da er det duket for ny runde med spørsmål!

Vi i Fagforbundet Bærum er veldig imponert med responsen på forrige ukes quiz, og alle som svarte med det riktige løsningsordet (TARIFF) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

For å se denne ukens spørsmål og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Ansatte reagerer på forslaget om at ledere kan få ekstra betaling

Etter Zlata sin artikkel i Budstikka har fagforeningen fått mange henvendelser på lederes mulighet for ekstra betaling. Kommentarene underbygger det som har blitt sagt, om at de som har utsatt seg for fare bør få en påskjønnelse. Henvendelsene er både fra medlemmer og andre ansatte som berømmer Fagforbundet for at noen tør protestere.

Et ikke-medlem skriver: Jeg støtter innlegget ditt i dag i Budstikka! Du setter ord på det ALLE tenker!  

Dette går igjen på flere av tilbakemeldingene. Noen av tilbakemeldingene egner seg ikke på trykk. Her levnes ikke kommuneledelsen mange godord. Det er i alle fall ikke tvil at dette har engasjert ansatte.

Comments closed

Kommuneledelsen i Bærum har talt: Dugnad for vanlig ansatte, inntil 70.000 ekstra korona-kroner for ledere.

«Regjeringen fronter århundrets dugnad. Ansatte følger opp. Fagforbundet har samtaler med KS om noe bedre godtgjørelse for arbeid i helgene. Arbeidsgiverforeningen avslår…»

Slik begynner fagforeningens nestleder og HTV Zlata Ljubicic sin artikkel i dagens Budstikka.

Det er likevel slik at dugnad tydeligvis ikke gjelder alle, dersom vi ser til kommuneledelsen i Bærum kommune. Der er det bestemt at linjeledere kan få opptil 15 timer overtid for hver av de siste syv ukene. Dette gjelder kommunalsjefer, seksjonsledere og tjenesteledere. Altså skal de som fra før av er best betalt, nå også få mer enn resten. Totalt kan det være snakk om inntil 70.000 kroner.

Les hele artikkelen her…

Comments closed

Vallerhjemmet: Full splid om smitteverninformasjon skriver Budstikka

I går la Kommunedirektøren frem første del av kommunens interne gjennomgang av situasjonen ved Vallerhjemmet og fastslår at det ble gitt tilstrekkelige smittevernregler til sykehjemmet.

Budstikka omtalte saken samme dag der ansatterepresentanten fra NSF slår kraftig tilbake. Han skjønner ikke hvordan det er mulig, og fortsetter «…når så mange er døde og 34 har blitt smittet. Ansatte har ropt etter smittevernopplæring uten å bli hørt.» Ifølge sykepleierne har situasjonen vært ute av kontroll. Sykepleierne ble ikke hørt og det var ikke mye som fungerte sier tillitsvalgte til Budstikka.

Fagforbundet registrerer at det allerede i den første rapporten er grunnleggende uenighet om fakta mellom ledere og ansatte. Dette er ledelsens rapport. Det styrker oss i oppfatningen om at det her må en ekstern granskning til.

Comments closed

En stor takk til de ansatte ved Vallerhjemmet

Det som de siste månedene har skjedd ved Vallerhjemmet, er en stor tragedie for brukerne og deres pårørende, for ansatte og for Bærum kommune.

Foto: Karl Braanaas

Slik åpner Bjørn M Johnsen sin artikkel i Budstikka, og retter deretter en stor takk til de ansatte ved Vallerhjemmet. Han fortsetter med at ansatte ved Vallerhjemmet har stått i stormen hver dag, noe vi andre bare kan følge på avstand. Dette er våre hverdagshelter.

Videre fremhever han at «vi i løpet av denne pandemien har fått øynene opp hvilke yrker som er samfunnskritiske og som vi er helt avhengige av,» og at disse bør bli lønnsvinnere ved kommende lønnsforhandlinger.

Avslutningsvis gir han honnør til de ansatte i Bærum kommune som vist at de er svært tilpasningsdyktige og som arbeidsgiver bør være stolte av.

Les hele artikkelen i Budstikka her…

Comments closed

Bli millionær med din kunnskap om fagforeningsarbeid!

Hva vet du om fagforeningsarbeid? Vi i Fagforbundet Bærum har lyst til å utfordre lokalsamfunnet i en periode fremover!

Hver mandag frem til sommeren vil vi legge ut en quiz på vår nettside. Her er det bare å delta og sende inn svar, for hver uke vil det trekkes tre vinnere med riktig svar som vil få 10 Flax lodd i premie hver. Fristen for å sende inn svar vil være fredager innen midnatt. Vi regner selvsagt med at vi får noen nye millionærer i perioden fremover.

Det vil være mulig å finne ukens quiz ved å følge linken nedenfor, og ellers ved å trykke på fanen under logoen øverst på siden som heter «Ukens quiz!». Vinnere vil bli publisert når vi legger ut ny quiz mandag morgen.

Den første quizen finner dere her

Lykke til!

Comments closed

Fagforeningen anker beslutning om nedbemanning. Tjenesteleder feilorienter ansatte.

Fagforeningen har registret flere alvorlige saksbehandlingsfeil i prosessen vedrørende nedbemanningen ved Botiltak for enslige mindreårige (BTEM). På det grunnlaget har fagforeningen anket beslutningen.

Etter vår oppfatning er feilene gjort av tjenesteleder som ikke har vært nøyaktig nok i kartleggingsarbeidet og at dette har fulgt saken hele veien. Flere av feilene ble først kjent etter at HTV og Kommunalsjefen fikk saken til behandling.

Likevel prøver tjenesteleder i en e-post til alle ansatte å skyve ansvaret for at prosessen har stoppet opp over på Fagforbundet, grunnet anken. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra ansatte som reagerer på e-posten. Fagforeningen har derfor funnet det nødvendig å gi ansatte en redegjørelse av prosessen.

Les anken her…

Les tilsvaret fra fagforeningen her…

Comments closed

Utpeking av HVO i Bærum kommune for 2020-2022

Hovedsammenslutningene har utpekt hovedverneombudene for de neste to årene, gjeldende fra 1.8.2020.

Se hvem som er utpekt for hvilke områder her…
OmrådeNavn
K-HVO og OSU, møter i Hamu, 100 %Gøril Wang Larsen
Teknisk, PMK og Eiendom, 100 %Stein Kristian Wiik
HESO, 100 %Anne Kari Baarli
PLO, 100 %John-Kenneth Svendsen
PLO, 100 %Simon Weden
Oppvekst barnehage, 100 %Kimmy Scott
Oppvekst skole, 100 %Håvard Skulstad
Comments closed