Press "Enter" to skip to content

Måned: juni 2020

Arbeiderpartiet og Rødt vil gi innspill til tilsynet ved Vallerhjemmet. Høyre og Frp ber dem holde seg unna.

Kommunestyret i Bærum diskuterte i siste møte før sommerferien Vallerhjemmet, etter at Fylkesmannen har besluttet å åpne tilsynssak mot sykehjemmet.

Fagforbundet har hele tiden ment at tilsynet må utvides til å gjelde fra januar 2020. En av grunnene til dette er at det i ettertid er kommet frem at bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten allerede i begynnelsen av februar tok kontakt med kommunens ledelse hvor de flere ganger etterspurte planer dersom det ble koronasmitte og påfølgende karantene. Det synes som om ledelsen ikke tok disse henvendelsene på alvor. 

Både Arbeiderpartiet og Rødt hadde forslag i Kommunestyret om å anmode Fylkesmannen om å utvide tilsynet til å gjelde fra 1. januar. Forslaget ble nedstemt av Høyre og Frp og fikk dermed ikke flertall. De mente at det var noe Fylkesmannen fikk vurdere selv.

Både for etterlatte og ansatte er det viktig at alle «steiner blir snudd», og derfor skjønner ikke Fagforbundet at Høyre og Frp ikke kunne støtte opposisjonens forslag.

Comments closed

Ukas quiz #5

Femte runde med quiz er nå i gang!

Forrige runde med quiz viste seg å være en liten utfordring, og alle som svarte med de riktige løsningsordene (OMTANKE, SOLIDARITET OG SAMHOLD) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

Denne uken har vi valgt å prøve oss på litt lokale spørsmål og et litt lengre løsningsord, lykke til!

For å se denne ukens utfordring og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed

Fylkesmannen starter tilsyn med Vallerhjemmet

Fagforbundet har over lang tid krevd ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken besluttet å foreta et tilsyn. Det er på høy tid at anmodningen fra kommunen etterkommes. Vi forutsetter at arbeidet påbegynnes uten opphold.

Fylkesmannen vil undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet, gitt de vanskelige rammene som var i starten av koronapandemien. Tilsynet vil blant annet undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen og hvilke smitteverntiltak institusjonen satte inn overfor de smittede pasientene og hvordan de friske pasientene ble beskyttet mot smitte. Fylkesmannen vil også vurdere hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen fulgte opp den alvorlige situasjonen.

Comments closed

Fagforbundet mener at etter krisen bør samfunnet vurdere lønn og status for mange yrker på nytt

Nå under koronakrisen har vi fått demonstrert hvor viktig alle funksjoner er, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Medlemmene våre stod i front i kampen mot pandemien, de pleier, de er i barnehage og SFO, er renholderne og sjåfører.  De opprettholder livsnødvendige tjenester mens landet mer eller mindre var stengt ned.

Svært mange av våre medlemmer er samfunnskritisk personell og etter krisen bør lønn og status vurderes på nytt for disse gruppene.

Les forbundslederens uttalelser her…

Comments closed

Urimelig kritikk av overtidsbetaling?

Budstikka har  i en lederartikkel tatt opp overtidsbetalingen for ledere i Bærum kommune. Vi kan dessverre  ikke  legge ut lederen her  da  den kun er tilgjengelig på Budstikka+. 

Sitat fra lederartikkel i Budstikka: Også Fagforbundet i Bærum er kritiske. I et debattinnlegg i Budstikka skriver hovedtillitsvalgt Zlata Ljubicic at kommuneledelsen i praksis bevilger seg ekstra lønn for jobbing under koronakrisen. «Hva skal vi si til de ansatte hvis vi kommer i en lignende situasjon igjen? Her snakker alle om en dugnad og at vi må stå sammen. Da blir det uakseptabelt at noen ledere får ekstra betalt.»

Så fortsetter lederartikkelen: For egen del klarer vi ikke å hisse oss opp over at 30 ledere får ekstra betaling for ekstra innsats. De har en fastlønn som også skal dekke overtid i en normalsituasjon, men her snakker vi om en unntakstilstand der enkelte har arbeidet opptil 70 timers uker. Vi kan heller ikke se at vedtaket innebærer forskjellsbehandling.

Foreningens nestleder har i et senere innlegg i Budstikka forklart grunnen til at fagforeningen mener det uakseptabelt med denne overtidsbetalingen.

Du kan lese hele Zlata sitt motinnlegg i Budstikka her…

Denne overtidsbetalingen blir omtalt i en ironisk artikkel i Nettavisen og er også omtalt i Kommunal  Rapport hvor andre kommuner ikke anbefales å følges Bærum sitt eksempel.

Les Nettavisens artikkel her …

Comments closed

Ekstern granskning for trygg omsorg

«Vi har nå fått sluttrapporten etter gjennomgangen av en av Bærum kommunes store tragedier gjennom historien», slik starter Bjørn M Johnsens sin artikkel i Budstikka.

Innledningsvis påpeker rapporten at «intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik». Det er innlysende at det er viktig ekstern uavhengig granskning. De etterlatte har krav på en granskning slik at ingen kan stille spørsmål om habiliteten til granskerne. Det er også viktig for de nåværende brukere, de ansatte og for de kommende pleietrengende. Det er samtidig viktig at innbyggerne er trygge på bruken av våre institusjoner. Derfor må vi være sikre på at alle fakta i tragedien fremkommer.

Han avslutter artikkelen slik: «Det lå ikke i mandatet for gjennomgangen å vurdere hvor i organisasjonen det sviktet. Det er viktig at en ekstern granskning må gjelde en lengre periode enn det som nå er gjennomgått. En slik granskning vil gi oss grunnleggende forståelse om helheten i det som har skjedd og kunnskap om hvordan vi best kan sette inn rettede tiltak for å sikre våre innbyggere trygge helse- og omsorgstjenester. Det som nå har skjedd på Vallerhjemmet, må aldri få lov til å skje igjen.«

Les hele artikkelen i Budstikka her …

Comments closed

Lønnsforhandlinger 2020

Vi har fått flere henvendelser vedrørende lønnsforhandlingene i 2020.

De sentrale tarifforhandlinger som skulle startet nå i våres er utsatt til høsten. De antas å starte tidligst i september. Ved de sentrale forhandlinger i fjor ble det bestemt at det ved årets sentrale forhandlinger skulle settes av en betydelig «pott» til lokale forhandlinger. Dette gjelder ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalens kap 4 og gjelder ca 95 % av de ansatte i Bærum kommune. Mye har forandret seg siden i fjor, så her er mye usikkert. Disse lokale pott- forhandlinger i kap 4 vil først komme etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. De vil dermed komme tidligst mot slutten av året.

Lokale forhandlinger etter HTA kap 3 og 5 vil heller ikke kunne starte før de sentrale forhandlingene er avsluttet. Disse gruppene får ikke sentrale tillegg, men har en ramme for de lokale forhandlingene som er på linje med resultatet i kap 4.

Da det gjelder de lokale forhandlingene etter kap 4.2.2., fremmet fagforeningen sine lønnskrav i februar og forhandlingene skulle avholdes i mars. Disse forhandlingene ble også utsatt. Nå er det bestemt at disse nå gjenopptas om kort tid og forventes avsluttet i løpet av juni.

Comments closed

Ukas quiz #4

Fjerde runde med quiz er nå i gang!

Alle som svarte med det riktige løsningsordet på forrige ukes quiz (LØNN) var med i trekningen på en av tre premier á 10 Flax-lodd.

Denne uken har vi valgt å gjøre ting litt annerledes, så her er det bare å prøve seg frem!

For å se denne ukens utfordring og forrige ukes vinnere, trykk på knappen nedenfor!

Comments closed