Press "Enter" to skip to content

Måned: juli 2020

Fylkesmannens rapport kan forventes innen utgangen av året

Foto: Lise Åserud

Vallerhjemmet blir prioritert tilsyn hos Fylkesmannen som regner med å være ferdige med tilsynet av Vallerhjemmet innen et halvt år, skriver Budstikka i dagens utgave. 

Avisen har i samtaler med Fylkesmannen fått opplyst at de vil i sin tilsynsmessige oppfølging blant annet kartlegge mulige årsaker til svikt, hva svikten besto i og eventuelle læringspunkter. Tilsynet vil videre undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp, og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet under koronapandemien. 

Tilsynet skal også undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, de påfølgende hendelsene og bemanningen. De vil se på hvilke smitteverntiltak som ble satt inn for å skjerme de friske personene fra de med smitte. I tillegg ser de på hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og i kommunen fulgte opp, opplyser talsmannen hos Fylkesmannen til avisen.

Comments closed

Fagnytt sommeren 2020

Alle våre medlemmer skal nå ha mottatt sommerutgaven av Fagnytt i postkassen.

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed

Sju av ti mener koronakrisen har vist at fagforeninger er viktige

Koronakrisen har gjort det tydelig for svært mange hvor viktig det er å være organisert.

Nesten sju av ti svarer at de er enig i at koronakrisen har gjort det tydeligere enn før at det er viktig å være fagorganisert.

Dette er resultatet i en fersk spørreundersøkelse som Sentio har gjort for Fagforbundet

Sentio Research Norge

Det undersøkelsen viser er at i utrygge tider representerer fagorganisasjonene en trygghet som arbeidstakerne trenger når det røyner på. Så får vi tro at dette også er noe som vil fortsette når koronasituasjonen begynner å normalisere seg igjen.  Et organisert og ryddig arbeidsliv er noe alle nyter godt av.

Comments closed

Leiligheten i Elviria åpen igjen!

Vi har fått beskjed fra servicekontoret i Spania om at det fra og med august vil være mulig å reise ned til leiligheten vår i Elviria del Sol.

Barnebasseng og oppvarmet basseng

For tiden er det få gjester på området, og det store bassenget samt. restauranten holder fortsatt foreløpig stengt. Vi vil holde dere oppdatert på endringer underveis.

De som ønsker å booke seg en uke eller to i leiligheten kan sende epost til fagforbundetbaerum@gmail.com

Comments closed

Kommunedirektøren vil ikke ha med tillitsvalgte i kommunens kriseledelse

Både fagforeningene og vernetjenesten krever at tillitsvalgte blir med i Bærum kommunes kriseledelse. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli nekter å etterkomme kravet. Han mener tydeligvis at de ikke har noe der å gjøre.

Det mener imidlertid Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet som til Fagbladet uttaler: «Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse» og fortsetter «jeg mener de tillitsvalgtes rolle er helt avgjørende, spesielt under såpass store omveltninger som det har vært under koronakrisa. Også de tillitsvalgtes kunnskap er utrolig viktig»

Her er de tillitsvalgte og forbundsledelsen helt samstemte. De tillitsvalgte kjenner «grasrota» i kommunen og vil være et viktig supplement til ledelsen i kriseledelsens viktige arbeide. Vi får håpe at kravet modnes etter hvert. De tillitsvalgte vil ta opp kravet igjen til høsten.

Comments closed

Sommerquizen 2020!

Sommerquizen er i full sving!

I den nyeste utgaven av Fagnytt har vi valgt å utfordre medlemmene våre og se hvor godt de kjenner Bærum kommunes historie! Quizen vil løpe helt frem til 14.august, så her har dere god tid til å finne frem til svaret.

Førstepremien i denne runden vil bestå av 10 flax-lodd, men også en lekker kabinkoffert! Lykke til alle sammen!

For å se sommerquizen og forrige rundes vinnere, trykk på knappen nedenfor!


Sommerquizen

Comments closed

Fagforbundets stipendordning er blitt enda bedre!

Gode nyheter for medlemmer som vil søke om støtte til etter- og videreutdanning: Maksimalsatsen på Fagforbundets stipend økte fra 12 000 til 15 000, med virkning fra 1. januar 2020. Ordningen gjelder for yrkesaktive medlemmer

Fagforbundet delte til sammen ut 27 millioner kroner i stipend i 2019, fordelt på 4500 søkere. Nå har den allerede populære medlemsfordelen blitt enda bedre. Maksbeløpet er hevet fra 12 000 kroner til 15 000 kroner til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (f.eks studiepoeng). Dette omfatter også yrkessertifikater. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud gjelder en maksimal stipendutbetaling på kroner 3000, og  ordningen gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

Les mer om stipendordningen og hvordan søke på fagforbundet.no

Last ned oppdatert stipendbrosjyre

Comments closed