Press "Enter" to skip to content

Måned: august 2021

FAGFORBUNDET HAR SATT HELTID PÅ DAGSORDEN FØR VALGET

Heltid har blitt en av de viktigste sakene i valgkampen takket være aktive tillitsvalgte og medlemmer. Leder av Fagforbundet Mette Nord, har bare rosende ord å si om Fagforbundets aktiviteter.

«Jeg er stolt av våre tillitsvalgte og medlemmer som virkelig har løftet heltidsproblematikken og det har blitt en av de viktigste sakene i valgkampen. Dette viser styrken til vår organisasjon«, sier Mette Nord til OSS tillitsvalgte.

Vår fagforeningsleder hadde også et innlegg  i Budstikka i dag om heltidsproblematikken.

For øvrig har Fagforbundet en pågående underskriftskampanje for å lovfeste retten til heltid, denne finnes på forbundets nettside.

Les hele artikkelen i OSS tillitsvalgte her…

Les Bjørn M Johnsens innlegg i Budstikka her…

Comments closed

FAGFORENINGEN PÅ ARBEIDSPLASSBESØK

Nå foran Stortingsvalget reiser fagforeningen rundt på arbeidsplassene for å oppfordre ansatte til å bruke stemmeretten.

Vi har med oss valgmateriell som blant annet plakat «bruk stemmeretten», LO brosjyren «partiene svarer», Fagnytts valgblad og en Quiz.

Fagforeningen har også fått laget en egen konfekteske med påskriften «Bruk stemmeretten» som også blir levert ut på arbeidsplassene sammen med valgmateriellet.

Vi håper å kunne besøke nærmere 100 arbeidsplasser.

Ved siden av vårt valgblad som er sendt medlemmene, blir disse arbeidsplassbesøkene vårt viktigste bidrag til en rød/grønn valgseier.

Comments closed

KOMMUNEDIREKTØRENS INFORMASJON TIL BARNEHAGER OG SKOLER

Kommunedirektøren har i dag sendt ut ny informasjon til barnehager og skoler i Bærum.

Det blir nye testrutiner ved utbrudd av smitte for barn og unge under 18 år. Nytt fra 30. august er at det etter første test på teststasjonen innføres hjemmetesting.

Kommuneoverlegen viderefører grønt nivå i barnehager og skoler i Bærum kommune. Kommunen har fremdeles tilfredsstillende testkapasitet, men for å unngå for høyt press på testing innføres økt bruk av hurtigtester/hjemmetester. Kommunen vurderer nå tiltak for å fortsatt sikre tilfredsstillende kapasitet på smittesporingen.

Les hele informasjonsbrevet her…

Comments closed

Valgnytt 2021

I forkant av Stortingsvalget 2021 har vi som vanlig sendt ut en ekstra utgave av Fagnytt til alle våre medlemmer. Her kan dere lese hva fagforeningsleder Bjørn M Johnsen, forbundsleder Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har å si til medlemmene i forkant av valget. I tillegg kan dere lese noen av svarene som partiene har gitt på de mest sentrale spørsmålene som angår Fagforbundets medlemmer.

Les valgutgaven av Fagnytt her…

Comments closed

HVA STÅR PÅ SPILL?

Offentlig sektor – viktig del av den Norske modellen

Svekke eller bygge offentlig sektor?  Fagforbundet, Sykepleierforbundet, FO, LO og UNIO inviterer til en konferanse på teams torsdag 26. august kl 15.00-18.00 hvor noen av spørsmålene som skal diskuteres er:

  • Hva skjer med tryggheten og tilliten om du fjerner noen steiner i grunnmuren?
  • Hva skjer når politikk overstyrer fag og utførelse?
  • Hva skjer når de ansatte ikke har medinnflytelse?

Alle medlemmene av disse fagforbundene inviteres til å delta.

Se invitasjonen og meld deg på her…

Comments closed

DISSE PARTIENE VIL GJØRE DET BILLIGERE Å VÆRE FAGORGANISERT

Å øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte er en av LOs viktigste saker. Nå kan du sjekke hva partiene mener.

Alle som betaler kontingent til en fagforening kan trekke fra deler av dette på skatten. Slik blir det billigere å være fagorganisering.

Fagforeningsfradraget har stått stille på 3.850 kroner siden regjeringsskiftet i 2013. Dermed har fradraget reelt sett falt i verdi siden den gang. Fradraget skulle i dag vært på over 4.500 kroner dersom det hadde vært hevet i takt med priser og lønninger. Mange betaler også en del mer enn 3.850 kroner årlig for sitt medlemskap.

LO krever at fradraget blir doblet for å oppmuntre til at flere organiserer seg i en fagforening.

Sjekk hva partiene mener her…

Comments closed

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER KAP 4.

I de sentrale tarifforhandlingene i våres ble det avsatt en lokal pott på 1 % av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4.

Det blir forhandlinger i september. Individuelle lønnskrav til disse forhandlingene må sendes inn til fagforeningskontoret innen 26. august. Dette står det også omtalt om i juniutgaven av Fagnytt på side 8.

Comments closed

I DAG ÅPNER FORHÅNDSTEMMINGEN TIL STORTINGSVALGET

Åtte av ti medlemmer av Fagforbundet vil stemme for en ny regjering til høsten, viser forbundets medlemsundersøkelse.

Faktisk utgjør Fagforbundets medlemmer over ti prosent av de stemmeberettigede ved høstens valg. Det betyr at vi kan avgjøre dette valget. Hvis du går og stemmer kan du få ei regjering som setter dine og arbeidsfolks interesser først.  

Dette valget vil både bli jevnt og spennende. Hver stemme vil telle. Det er viktig å bruke stemmeretten.

Comments closed

REGJERINGEN VIL IKKE GI EN KRONE MER TIL AFP-ORDNINGEN

Erna Solberg svarer på direkte spørsmål fra FriFagbevegelse at det er uaktuelt å legge mer penger på bordet for å sikre partene i arbeidslivet en ny AFP-avtale. AFP (avtalefestet pensjon) er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger.

Samtidig lover H, V og KrF nye kutt i formueskatten hvis de vinner valget. Her følger de opp kravet fra flere av de absolutt rikeste her i landet som har gått ut i media og krevd at formueskatten må fjernes – noe som vil føre til enda flere nullskatteytere.

Regjeringen ønsker altså ikke å bidra til en bedre AFP ordning for folk flest, men de kan kutte skatten for de med store formuer.

Dette viser denne regjeringens prioriteringer.  Er det rart at Fagforbundet ønsker seg en ny regjering etter valget? Husk å benytte stemmeretten, forhåndstemmingen begynner allerede 10. august.

Les mer om saken i FriFagbevegelse her…

Les LO lederens kommentar til saken her…

Comments closed

FAGNYTT JUNI 2021

Nå skal alle fagforeningens medlemmer fått sommerens medlemsblad i postkassen.  

Det er også mulig å lese denne utgaven på nett her…

Comments closed