Press "Enter" to skip to content

Måned: oktober 2021

DEBATTDOKUMENT: ANBEFALING TIL ENDRINGER I KONTINGENTEN

Forbundsstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal foreta en samlet vurdering av alle kontingenter i Fagforbundet.

Arbeidsgruppen har nå avsluttet sitt arbeid. Det er lagt frem en anbefaling i 16 punkter til endringer av kontingenten, hvorav fem av punktene krever vedtektsendringer.

Anbefalingen fra arbeidsgruppen er nå sendt ut til debatt i organisasjonen.

Vi anbefaler medlemmene å lese debatdokumentene og de som har synspunkter på forslagene, sender disse på epost til fagforeningen.

Les debattdokumentene her:

Dabattdokumentet

Rundskriv til debattdokument

Rapport fra arbeidsgruppen

Comments closed

ENDRING I VILKÅR FOR INNBOFORSIKRING

Fagforbundets medlemmer har innboforsikring i LOfavør med i medlemskapet.

Fra 1. januar 2022 skjer det viktige endringer i vilkårene.

Husk at innboforsikringen er en del av ditt medlemskap. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Les mer informasjon om vilkårene her…

Comments closed

LINDELIA SYKEHJEM I FULL DRIFT

Både brukere og ansatte ved sykehjemmene Berger og Østerås har nå flyttet inn i det nye sykehjemmet på Lindelia. Et flott sykehjem med fin utsikt over fjorden.

Lindelia var det sykehjemmet som Høyre og FrP ville privatisere. Dette var noe Fagforbundet kjempet hardt imot og til slutt snudde politikerne og det ble bestemt at det skulle drives av kommunen. Den prosessen var en stor belastning for alle de ansatte både ved Berger og Østerås.

Nå er flytteprosessen avsluttet og driften av Lindelia går for fullt.

Fagforeningen synes de ansatte fortjente en påskjønnelse og har brakt en marsipankake til hver av de åtte avdelingene. Vår PTV Candido sto for distribusjonen og vi har fått flere hyggelige tilbakemeldinger fra de ansatte.

Comments closed

ELKJØP SNUR

Butikkjeden Elkjøp snur og har besluttet at de likevel vil gi ansatte like lønns- og bonusordninger.

Elkjøp har fått sterk kritikk etter at de ifagorganiserte i butikkjeden ikke fikk delta i kjedens månedlige bonusordning. Dermed sa LO i september opp en millionavtale med Elkjøp fordi de mente elektronikkgiganten driver med forskjellsbehandling av ansatte. 

«Jeg synes det er flott for de ansatte i Elkjøp nå får like vilkår. Ledelsen har vært lydhør, og det er bra«, sier Handel og Kontor leder Christopher Beckham til E24 som var de første i media som skrev om saken. LO-sekretær og styreleder i LO favør Terje Olsson sier i en kommentar at «det er bra at Elkjøp snur i denne saken».

Som kjent skrev alle fagforeningene i Bærum kommune til Kommunedirektøren og ba om at alt kjøp hos Elkjøp ble stoppet. Her var ikke svaret like positivt.

Les mer om E24s omtale av saken her…

Les brevet fra administrasjonen her…

Les FriFagbevelgses artikkel her…

Comments closed

INGEN SKAL TJENE SEG RIKE PÅ BARNEHAGEDRIFT

Fagforbundet støtter flertallet i Storberget-utvalget.

«Forslaget sikrer at fellesskapets midler går til barnehagene, og hindrer at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift,» sier Mette Nord, leder i Fagforbundet. Hun vil at velferdskronene skal gå til å lage verdens beste barnehage for barna, ikke ende som profitt for velferdsselskaper.

På tre år har en barnehageeier tatt ut ni millioner i utbytte fra seks barnehager, skriver Klassekampen i en lang artikkel om millionutbytte i private barnehager. Det viser hvor lukrativ det er å drive private barnehager. Klassekampen har gransket pengeflyten i konsernet og finner at eieren har tatt et utbytte på totalt ni millioner kroner på tre år. På toppen av det har eieren en samlet lønn over tre år på 3,3 millioner fra disse barnehagene.

Les Fagforbundets uttalelse her…

Les Klassekampen artikkel om private barnehager her…

Les LO Norge sin artikkel om saken her…

Comments closed