Press "Enter" to skip to content

Fagforbundet krever ekstern granskning

Kommunedirektøren har nå sendt ut sitt mandat om at det skal bli en intern gjennomgang av det som skjedd på Vallerhjemmet. I denne gruppen er det oppnevnt tre interne ansatte, hvorav den ene er kommunalsjef Syrdal som selv sitter i kommunens øverste koronaledelse.

Fagforbundet krever en ekstern granskning og dette er meldt inn til Kommunedirektøren. Samtidig anser vi kommunalsjef Syrdal som inhabil til å være med i denne gruppen. En slik liten gruppe som det her legges opp til vil ikke gi denne gjennomgangen legitimitet. Ansatte har krav på at det blir en ekstern granskning. Det kan ikke være slik at ledelsen skal granske seg selv. Det skaper ikke tillit.

Vi antar at mange ser problemet med en slik lederstyrt gjennomgang.  Fagforbundet håper på støtte fra andre miljøer til en slik ekstern granskning.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.