Press "Enter" to skip to content

Vallerhjemmet: Full splid om smitteverninformasjon skriver Budstikka

I går la Kommunedirektøren frem første del av kommunens interne gjennomgang av situasjonen ved Vallerhjemmet og fastslår at det ble gitt tilstrekkelige smittevernregler til sykehjemmet.

Budstikka omtalte saken samme dag der ansatterepresentanten fra NSF slår kraftig tilbake. Han skjønner ikke hvordan det er mulig, og fortsetter «…når så mange er døde og 34 har blitt smittet. Ansatte har ropt etter smittevernopplæring uten å bli hørt.» Ifølge sykepleierne har situasjonen vært ute av kontroll. Sykepleierne ble ikke hørt og det var ikke mye som fungerte sier tillitsvalgte til Budstikka.

Fagforbundet registrerer at det allerede i den første rapporten er grunnleggende uenighet om fakta mellom ledere og ansatte. Dette er ledelsens rapport. Det styrker oss i oppfatningen om at det her må en ekstern granskning til.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.