Press "Enter" to skip to content

Ansatte reagerer på forslaget om at ledere kan få ekstra betaling

Etter Zlata sin artikkel i Budstikka har fagforeningen fått mange henvendelser på lederes mulighet for ekstra betaling. Kommentarene underbygger det som har blitt sagt, om at de som har utsatt seg for fare bør få en påskjønnelse. Henvendelsene er både fra medlemmer og andre ansatte som berømmer Fagforbundet for at noen tør protestere.

Et ikke-medlem skriver: Jeg støtter innlegget ditt i dag i Budstikka! Du setter ord på det ALLE tenker!  

Dette går igjen på flere av tilbakemeldingene. Noen av tilbakemeldingene egner seg ikke på trykk. Her levnes ikke kommuneledelsen mange godord. Det er i alle fall ikke tvil at dette har engasjert ansatte.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.