Press "Enter" to skip to content

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

«Rundt 70 ledere i Bærum kommune kan nå få utbetalt over 100 timer overtid for ekstra korona-arbeid. Det får de selv om overtidskompensasjon alt er bakt inn i lønna deres» , slik starter Fagbladet sin store artikkel om Bærum kommune sitt vedtak om overtidsbetaling til ledere.

Hvoretter de fortsetter med at Fagforbundet protesterer kraftig på vedtaket.

I denne artikkelen får alle uttale seg. Her blir kommunikasjonssjefen og HR direktør intervjuet sammen med flere politikere, samt arbeidslivsdirektør Gangsø i KS, som er Bærum kommunes arbeidsgiverorganisasjon. Gangsø opplyser at han ikke kjenner til lignede vedtak i andre kommuner og han anbefaler ikke kommunene å gjøre denne type vedtak.

Det er tydeligvis bare Bærum kommune av alle Norges kommuner hvor dugnad gjelder for ansatte, men ikke gjelder for høyt lønnede ledere. Hvordan tenker kommunens toppleder?

Les hele Fagbladets artikkel her… 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.