Press "Enter" to skip to content

Kommunens sluttrapport: Intern gjennomgang Vallerhjemmet

Kommunedirektøren har nå lagt frem sluttrapporten om den interne gjennomgangen av Vallerhjemmet. Tragedien som medførte at 12 brukere døde av koronaviruset. Gjennomgangen har vært utført av en arbeidsgruppe bestående av en kommunal prosjektleder, kommunalsjefen i helse- og sosial og kommunens kontroller.

I rapporten fremgår det at arbeidsgruppen «ikke har gått detaljert inn og undersøkt i praksis for å verifisere konkrete avvik på Vallerhjemmet ift gjeldende krav og prosedyrer på de ulike tidspunktene. Det har heller ikke vært foretatt befaring eller inspeksjon på Vallerhjemmet. Intern revisjon eller granskning med uavhengig fagekspert kunne kanskje i enda større grad avdekket konkrete avvik»

Videre står det i rapporten fra arbeidsgruppen at «dette er ikke en «granskning» med fokus på lovbrudd og avvik»

Fagforbundet er enig med arbeidsgruppen om at en uavhengig fagekspert kunne avdekke større avvik. Dette bekrefter Fagforbundets krav om at det må nedsettes en ekstern ekspertgruppe til å gjennomgå hendelsene ved Vallerhjemmet. Det er således særlig viktig å gjennomgå avvikene med tanke på læring av hendelsene, slik at dette ikke gjentar seg ved senere anledninger.

Les hele rapporten om Vallerhjemmet her …

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.