Press "Enter" to skip to content

Fylkesmannen starter tilsyn med Vallerhjemmet

Fagforbundet har over lang tid krevd ekstern granskning av det som skjedde på Vallerhjemmet. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken besluttet å foreta et tilsyn. Det er på høy tid at anmodningen fra kommunen etterkommes. Vi forutsetter at arbeidet påbegynnes uten opphold.

Fylkesmannen vil undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet, gitt de vanskelige rammene som var i starten av koronapandemien. Tilsynet vil blant annet undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, hendelsesforløpet, bemanningssituasjonen og hvilke smitteverntiltak institusjonen satte inn overfor de smittede pasientene og hvordan de friske pasientene ble beskyttet mot smitte. Fylkesmannen vil også vurdere hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og ledelsen i kommunen fulgte opp den alvorlige situasjonen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.