Press "Enter" to skip to content

Kommunedirektøren vil ikke ha med tillitsvalgte i kommunens kriseledelse

Både fagforeningene og vernetjenesten krever at tillitsvalgte blir med i Bærum kommunes kriseledelse. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli nekter å etterkomme kravet. Han mener tydeligvis at de ikke har noe der å gjøre.

Det mener imidlertid Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet som til Fagbladet uttaler: «Vanskelig å forstå hvordan kommuner tør å ikke ha med fagforeninger i korona-kriseledelse» og fortsetter «jeg mener de tillitsvalgtes rolle er helt avgjørende, spesielt under såpass store omveltninger som det har vært under koronakrisa. Også de tillitsvalgtes kunnskap er utrolig viktig»

Her er de tillitsvalgte og forbundsledelsen helt samstemte. De tillitsvalgte kjenner «grasrota» i kommunen og vil være et viktig supplement til ledelsen i kriseledelsens viktige arbeide. Vi får håpe at kravet modnes etter hvert. De tillitsvalgte vil ta opp kravet igjen til høsten.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.