Press "Enter" to skip to content

Fylkesmannens rapport kan forventes innen utgangen av året

Foto: Lise Åserud

Vallerhjemmet blir prioritert tilsyn hos Fylkesmannen som regner med å være ferdige med tilsynet av Vallerhjemmet innen et halvt år, skriver Budstikka i dagens utgave. 

Avisen har i samtaler med Fylkesmannen fått opplyst at de vil i sin tilsynsmessige oppfølging blant annet kartlegge mulige årsaker til svikt, hva svikten besto i og eventuelle læringspunkter. Tilsynet vil videre undersøke om pasientene har fått forsvarlig helsehjelp, og om Vallerhjemmet gjorde de tiltakene som var forventet under koronapandemien. 

Tilsynet skal også undersøke hvordan smitteutbruddet ble oppdaget, de påfølgende hendelsene og bemanningen. De vil se på hvilke smitteverntiltak som ble satt inn for å skjerme de friske personene fra de med smitte. I tillegg ser de på hvordan ledelsen ved Vallerhjemmet og i kommunen fulgte opp, opplyser talsmannen hos Fylkesmannen til avisen.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.