Press "Enter" to skip to content

Lønnsoppgjøret for frontfagene i havn

Etter å ha forhandlet 36 timer på overtid kom partene i frontfagene Fellesforbundet og Norsk Industri i natt frem til et anbefalt forslag. I pressemeldingen opplyses det at rammen på oppgjøret er på 1,7 prosent. Det innebærer at det blir en svært forsiktig forbedring i norske arbeidstakeres kjøpekraft dette året, forutsatt at anslagene for prisveksten på 1,4 prosent blir som beregnet.

Årets lønnsoppgjør i industrien endte dermed  med et generelt lønnstillegg til alle på 50 øre timen, om lag 1.000 kroner året. Lavtlønnede i tekstilindustrien får i tillegg et særskilt tillegg på 1,50 kroner. Tilleggene gjelder fra 1. april. Minstelønnssatsene øker mellom 7,50 og 8,50 kroner.

Dette oppgjøret legger rammene for resten av tariffoppgjørene i norsk arbeidsliv. Det gjelder også for kommuneoppgjøret der Fagforbundet og KS starter sine forhandlinger 3. september. I følge FriFagbevegelse er forhandlingsfristen for Staten og kommunesektoren satt til 15. september.

Vi vil oppdatere internettsiden så snart det foreligger noe nytt fra forhandlingene i kommunesektoren.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.