Press "Enter" to skip to content

Skuffende resultat for pensjonistene

Regjeringen la i dag frem årets trygdeoppgjør. Det ble som Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen fryktet. Oppgjøret vil gi pensjonistene redusert kjøpekraft, da pensjonene også i år blir regulert lavere enn prisveksten. Slik kan det ikke fortsette. Fagforeningen er enig med Davidsen, nå må Stortinget gripe inn.

Tallenes tale:
Pensjonistene får en årlig økning av pensjonene på 1,2 prosent, mens prisveksten er beregnet til 1,4 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng lavere enn resultatet i lønnsoppgjøret og 0,2 prosentpoeng under anslaget for prisveksten i år på 1,4 prosent. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1.5.20. Grunnbeløpet i Folketrygden øker med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 fra 1. mai 2020. Pensjonistforbundet nekter å signere protokollen.

Årets trygdeoppgjør innebærer at pensjonistene ser ut til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på de seks siste årene.

Les mer her…

Politikerne har kommentert pensjonsoppgjøret her…


Både Arbeiderpartiet og Frp vil se på løsninger som kan sikre pensjonister jevnere inntektsutvikling enn med dagens ordning.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.