Press "Enter" to skip to content

Kommuneoppgjøret i gang

I dag 3. september gikk startskuddet for årets kommuneoppgjør. Partene har frist til 15. september om å bli enige om en ny tariffavtale.

Likt kronetillegg
Fagforbundet ønsker en sosial profil på oppgjøret, blant annet med et flatt kronetillegg. Et likt kronetillegg vil bety mest for dem med lavest lønn fra før. Det gir en god sosial profil.

Fagforbundet krever også at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger. 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger. 

Les mer her…

Les hele kravdokumentet til LO kommune her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.