Press "Enter" to skip to content

Bemanningen på sykehjemmet må økes

Pleie- og omsorgstjenestene i Bærum kommune har ikke den kvaliteten på tjenestene som beboerne fortjener skriver kommunestyremedlem og fagforeningsleder Bjørn M Johnsen i en artikkel i Budstikka i dag.

Han viser til tre revisjonsrapporter som Bærum kommunes kontrollutvalg har fremlagt for politikerne og som i våres ble politisk behandlet i hovedutvalg for bistand og omsorg og som gir et godt bilde av kvaliteten på tjenestene ved våre bo- og behandlingssentre, sentrene som nå har skiftet navn til sykehjem. Her fremkommer det at mye er bra, men det er også store forbedringspotensialer på flere områder.

Han er tydelig i artikkelen på at bemanningen må økes for å oppnå den ønskede kvalitetsforbedringen.

Les hele artikkelen her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.