Press "Enter" to skip to content

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Et par timer etter forhandlingsfristens utløp ved midnatt tirsdag ble det klart at KS og de tre forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio og YS kommune er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Akademikerne brøt forhandlingene blant annet fordi det ikke ble enighet om kommunelegeavtalen.

Det ble et magert oppgjør og de fleste av Fagforbundets medlemmer får et tillegg på kr 1400 kr med virkning fra 1.9.20.

Resultatet i kommunesektoren har en samlet ramme på 1,7 prosent, det samme som resultatet i det såkalte frontfaget, altså privat konkurranseutsatt industri. Det var på forhånd klart at det var svært lite penger å forhandle om i årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren, siden 1,6 prosent allerede var tatt ut som resultat av fjorårets oppgjør og andre tillegg. Siden overhenget fra i fjor spiste opp det meste av rammen, ble det derfor i årets oppgjør bare igjen 0,1 prosent som dermed bare gav et svært beskjedent kronetillegg. Det blir heller ingen pottforhandlinger i kapittel 4 i år.

For de ansatte i kapittel 3 og 5 blir lønnsrammen som for kapittel 4, og tilleggene kommer her etter lokale forhandlinger som vi antar blir i oktober. Disse får ingen sentrale tillegg, men de vil få en epost fra oss ang. lokale forhandlinger i løpet av uka.

Se lønnstilleggene i kap. 4 her…

Les Fagforbundets kommentarer til oppgjøret her …

Les hele protokollen fra Hovedoppgjøret 2020 her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.