Press "Enter" to skip to content

Lokale lønnsforhandlinger i kap 3 og 5 i Bærum kommune

Hovedtariffoppgjøret i KS er nå i havn, med unntak av AKAD. De lokale lønnsforhandlinger for ansatte i kapittel 3 og kapittel 5 er nå under planlegging.

Grunnet de svært beskjedne lønnstillegg som lønnsrammen gir mulighet for, er det besluttet at det ikke blir individuelle vurderinger ved disse forhandlingene i år. Det medfører at det vil bli gitt flate tillegg til ansatte i disse kapitlene. Saken har også vært behandlet i Formannskapet hvor det ble anbefalt at det gis et generelt tillegg til alle.

Det innebærer at ansatte i år ikke skal sende inn lønnskrav til fagforeningen. Vi har sendt en e-post til alle medlemmene i disse kapitlene om dette.

Forhandlingene skal være gjennomført innen 15. oktober.

Les Formannskapssaken her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.