Press "Enter" to skip to content

URAVSTEMNING – bruk stemmeretten

Forslag til ny hovedtariffavtale er nå ute til uravstemning.

Resultatet ved årets lønnsforhandlinger er ikke mye  å rope hurra for, men er på linje med de tariffavtalene som er inngått i andre sektorer. Etter at frontfagene hadde forhandlet ferdig, ble det klart at det ikke var mye å hente her. I så måte var forhandlingsresultatet ikke overraskende. Dette må anses å være et bidrag for å få Norge tilbake på skinnene igjen. Vi i kommunene har vært heldige så langt, mens mange i privat sektor i dag enten er i permisjon eller står uten arbeid.

Dette er ikke tiden for streik, noe som et nei til avtalen vil medføre.  På denne bakgrunn anbefaler fagforeningsstyret medlemmene til å stemme ja ved uravstemningen.  

Les forbundslederens intervju i Fagbladet om resultatet…

Les Odd Haldgeirs intervju i Oss tillitsvalgte…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.