Press "Enter" to skip to content

KOMMUNEDIREKTØRENS INFORMASJON TIL BARNEHAGER OG SKOLER

Kommunedirektøren har i dag sendt ut ny informasjon til barnehager og skoler i Bærum.

Det blir nye testrutiner ved utbrudd av smitte for barn og unge under 18 år. Nytt fra 30. august er at det etter første test på teststasjonen innføres hjemmetesting.

Kommuneoverlegen viderefører grønt nivå i barnehager og skoler i Bærum kommune. Kommunen har fremdeles tilfredsstillende testkapasitet, men for å unngå for høyt press på testing innføres økt bruk av hurtigtester/hjemmetester. Kommunen vurderer nå tiltak for å fortsatt sikre tilfredsstillende kapasitet på smittesporingen.

Les hele informasjonsbrevet her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.