Press "Enter" to skip to content

LØNNSUTBETALING AV NY LØNN

Ny lønn etter de sentrale lønnsforhandlingene i kapittel 4 og for de lokale lønnsforhandlingene i kapittel 3 og 5 kommer nå ved lønnskjøringen 10. september. Da utbetales også etterbetalingen for august.
Etterbetalingen for de resterende månedene kommer enten ved en egen lønnskjøringen i slutten av september eller sammen med lønnen for oktober.
Dette gjelder for alle ansatte i Bærum kommune, med unntak av medlemmer som er organisert i UNIO.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.