Press "Enter" to skip to content

INGEN SKAL TJENE SEG RIKE PÅ BARNEHAGEDRIFT

Fagforbundet støtter flertallet i Storberget-utvalget.

«Forslaget sikrer at fellesskapets midler går til barnehagene, og hindrer at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift,» sier Mette Nord, leder i Fagforbundet. Hun vil at velferdskronene skal gå til å lage verdens beste barnehage for barna, ikke ende som profitt for velferdsselskaper.

På tre år har en barnehageeier tatt ut ni millioner i utbytte fra seks barnehager, skriver Klassekampen i en lang artikkel om millionutbytte i private barnehager. Det viser hvor lukrativ det er å drive private barnehager. Klassekampen har gransket pengeflyten i konsernet og finner at eieren har tatt et utbytte på totalt ni millioner kroner på tre år. På toppen av det har eieren en samlet lønn over tre år på 3,3 millioner fra disse barnehagene.

Les Fagforbundets uttalelse her…

Les Klassekampen artikkel om private barnehager her…

Les LO Norge sin artikkel om saken her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.