Press "Enter" to skip to content

BARE RØDT STØTTET KOMMUNEDIREKTØREN

Formannskapet behandlet i går organiseringen av botiltak for enslig mindreårige flyktninger.

I nærmere to år har den kommunale administrasjonen drøftet og diskutert organiseringen av botiltak for enslig mindreårige flyktninger. Flere ledernivåer, sammen med tillitsvalgte og verneombudene, har vært involvert i prosessen.

Denne saken har vært svært godt utredet før Kommunedirektøren tok sin beslutning om at forvaltningen skulle ligge hos Barnevernet og at selve driften ble lagt til Flyktningkontoret som overtok ansvaret fra januar i år. Dette var en organisering som Fagforbundet og vernetjenesten støttet helt og fullt.

Saken har nå vært til politisk behandling både i sektorutvalgene og nå sist i Formannskapet. I sektorutvalg BIOM kom høyrepartiene med forslag om at organiseringen skulle evalueres allerede innen et år. Dette forslaget ble satt opp mot KDs forslag. Her fikk KD bare støtte av Ap.

Da saken onsdag ble behandlet i Formannskapet hadde Ap snudd og stemte for høyrepartienes forslag. Her stod Rødt opp og støttet KD og mente det her var uheldig med politiske føringer.

Fagforeningen er forbauset over vedtaket om at ny organisering skal evalueres før den har vært praktisert en tid og vi har fått erfaring som en evaluering kan bygges på. Vedtaket synes nærmest å være en mistillit til KDs forslag, uten at noen hadde mot til å kalle «en spade for en spade».

Les Kommunedirektørens saksfremlegg her…

Les protokollen fra møtet her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.