Press "Enter" to skip to content

HP 2019-2022 Bekymret over store investeringer

I et innspill i Budstikka kommenterer fagforeningslederen Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022.

Rådmannen legger opp til et svært ekspansivt investeringsprogram for de kommende fire årene på rundt 10 000 millioner kroner. Foruten at noe av dette blir lånefinansiert, vil mye av disse investeringene tas over driftsbudsjettet. Dette bekymrer Fagforbundet.

Alle disse investeringene vil på sikt også medføre høyere driftsutgifter, noe som kan føre til ytterligere kutt i dagens kommunale tjenester.  Fagforeningen mener at bemanningen allerede i dag, innen både barnehager og i bistand og omsorg, er på et urovekkende lavt nivå, noe som også fremkommer i vårt innspill til Handlingsprogram som er sendt politikerne.

Les hele innspillet i Budstikka her… 

 

Comments are closed.