Press "Enter" to skip to content

Ikke for sent å snu!

Etter felles-forslag fra H og Frp vedtok hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum i april 2018 at Rådmannen skulle starte arbeidet med å konkurranseutsette det nye sykehjemmet på Lindelia, samt ytterligere ett sykehjem og en omsorgsbolig.

Fagforbundet Bærum reagerer kraftig på dette.

«Gjennom alle mine år som tillitsvalgt for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum«, skriver leder av Fagforbundet Bærum, Bjørn M. Johnsen. «Bruk og kast-mentaliteten som her kommer til syne, vitner om en uforståelig og uansvarlig personalpolitikk«.

Les hele innlegget her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.