Press "Enter" to skip to content

Bærum kommune hindrer vernetjenesten innsyn

Bærum kommune hindrer oss å få full oversikt over saker der ansatte blir utsatt for vold og trusler sier hovedverneombudene Anne Kari Baarli og Jan Harald Eek i et intervju med Budstikka. Ledelsen i kommunen nekter oss innsynsrett, fortsetter de.  HR direktør Erdal er ikke enig i kritikken.

Hovedverneombudene får imidlertid full støtte av Bjørn M Johnsen i Fagforbundet som sier til avisen at innsyn er noe de har krav på.  Som ny AMU leder lover han å følge opp saken.

Les hele intervjuet her …

 

Budstikkas leder støtter også fullt opp om vernetjenesten.

Les Budstikkas leder her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.