Press "Enter" to skip to content

Stort oppmøte på Fagforeningens årsmøte

Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal velkommen til årsmøtet og uttrykte en stor glede over at forbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen også i år hadde funnet anledning til å være tilstede.  Larsen hilste også årsmøtet og holdt et innlegg om sentrale saker.

Innledningsvis orienterte fagforeningslederen forsamlingen om de aktuelle sakene som fagforeningen i disse dager hadde øverst på sin agenda.  Blant dem var saken om konkurranseutsettingen av Lindelia sykehjem, organisasjonenes bekymringsbrev til Rådmann/Ordfører om problemene med ledelsen i Helse- og Sosial, ververesultatet og Fagforbundets Viken organisering, AMU saker og de hovedtillitsvalgtes problemer med å bli hørt og tatt på alvor. Han orienterte også medlemmene om sitt politiske engasjement som ble applaudert av forsamlingen.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2018 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, budsjett og handlingsplan for 2019.  Vedlagt årsmeldingen fulgte også Fagforbundets etikkplakat og fagforeningslederens innspill i Budstikka om konkurranseutsetting.  Årsmøtet bevilget kr 63.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger.
Valgkomiteens innstilling ble også enstemmig vedtatt.

Det ble deretter hyggelig sosialt samvær hvor det ble servert god mat og godt drikke og hvor «Elvis» underholdt med flere av de kjente sangene til stor begeistringen.

 

Se flere bilder i galleriet…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.