Press "Enter" to skip to content

Lønnsoppgjøret i havn, Fagforbundet er fornøyd med resultatet

Natt til 1. mai ble det oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret på kommunale sektor. Fagforbundet og Ys ble enige med KS.  UNIO og AKAD brøt forhandlinger og for disse går oppgjøret nå til megling.

Dette er et godt lønnsoppgjør for Fagforbundets medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med våre krav.

Vi er glade for at oppgjøret har en tydelig likelønnsprofil. Det vil si at kvinners andel av menns lønn øker. Lønnsoppgjøret er et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling. Vi er også glade for at fagarbeiderne og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft, og ikke minst at det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet, sier Mette Nord.

Les hele protokollen fra forhandlingene her…

Se oppdatert lønnstabell på fagforbundet.no

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.