Press "Enter" to skip to content

Sommermøte 2019!

Årets sommermøte ble flyttet til kantinen i Eivind Lyches vei , og lokalet ga oss akkurat nok rom for alle de oppmøtte medlemmene!

Det ble nemlig rekordfremmøte med mange nye ansikt til stede. Over 120 personer var med på å markere «starten på sommeren med en sommeravslutning».  Fagforeningsleder innledet møte med en oversikt over de viktigeste sakene som fagforeningen har arbeidet med.  Han orienterte også om organiseringen på fagforeningskontoret og om arbeidet rundt omorganiseringen i regionen.

Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen holdt et godt innlegg om hvor viktig det kommende kommunevalget er for våre medlemmer. Her velges våre arbeidsgivere. Han henstilte alle til å bruke stemmeretten og Fagforbundet ønsket et mest mulig rødgrønt Kommunestyre. 

Kveldens underholder var Jan-Andre Olsen fra Drammen, som sang og spilte både ved innledningen av møtet og under avslutningen av måltidet som besto av store reker og godt tilbehør. Det var godt fornøyde, mette og glade deltagere som forlot møtet, og festkomiteen rundet av en allerede utmerket jobb med å rydde etter oss alle.


Se flere bilder i galleriet!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.