Press "Enter" to skip to content

STEVNING MOT BÆRUM KOMMUNE GJORDE AT VIKAR BLE FAST ANSATTDa Fagforbundet tok ut stevning mot Bærum kommune fikk pipa en annen lyd

Etter at en driftsoperatør, som hadde vært sammenhengende midlertidig ansatt siden høsten 2017, ikke fikk en fast stilling etter utlysning, ble Fagforbundet Bærum kalt på banen for å undersøke hva som foregikk.

Det kom frem at driftsoperatøren ikke fikk forlenget sin kontrakt heller, og at det i stedet hadde blitt leid inn vikar fra vikarbyrå for å dekke behovet for mannskap.

Les hva som skjedde videre i saken, og hvordan LO advokaten kom inn i bildet her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.