Press "Enter" to skip to content

Årsmøte 2020

Årsmøtet valgte at Bjørn fortsetter som leder i ett år, hvoretter Zlata overtar.

Fagforeningslederen ønsket en fullsatt sal velkommen til årsmøtet. Han startet med å orientere om ulykken som Zlata hadde vært utsatt for da hun var på nyttårsferie i utlandet. Hun hadde blitt operert og var fremdeles på sykehuset. Det forventes en forholdsvis lang sykeperiode. Ulykken medførte at valgkomiteen anmodet Bjørn om å fortsette som leder i ytterligere ett år og at Zlata velges som leder fra andre året av valgperioden. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Det ble øvrig også resten av innstillingen fra valgkomiteen.     

Ellers orienterte fagforeningslederen forsamlingen om de aktuelle sakene som fagforeningen i disse dager hadde øverst på sin agenda. Han orienterte også om etableringen av Fagforbundet Viken og de kommende sentrale lønnsforhandlingene.

Etter åpningen ble en fyldig beretning for 2019 gjennomgått og vedtatt, sammen med regnskap, samt budsjett og handlingsplan for 2020. Årsmøtet bevilget kr 65.000 til Fagforbundets barneby i Angola og kr 15.000 til julefest for flyktninger i samarbeid med Flyktningekontoret.

Tove Bøygard underholdt med flott visesang før årsmøtet ble avsluttet med hyggelig sosialt samvær med god mat og drikke.

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.