Press "Enter" to skip to content

Midlertidig endring i AML for arbeidstid


I forbindelse med koronaepidemien har alle sentrale arbeidstakerorganisasjoner og KS nå inngått en avtale om midlertidig unntak fra arbeidstidsbestemmelsene etter AML kap 10. I praksis betyr det at det blir mulig å endre avtalt arbeidstid og utvide rammene for overtid i kommunene.

Det er fortsatt viktig at alle unntak drøftes med de tillitsvalgte. Dette må følges opp.

Hele avtalen kan leses her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.