Press "Enter" to skip to content

For å redusere smittefaren er Fagforeningskontoret stengt for besøkende

På grunn av koronaviruset har Rådmannen/Kommunedirektøren stengt Rådhuset, Eivind Lykkesvei og Løkketangen for publikum. Første etasje i Brambanigården er også stengt.

Fagforeningskontoret er fortsatt bemannet. De som er i karantene arbeider hjemmefra. Kontakten med fagforeningen må derfor forgå på e-post eller telefon. Vi har fått utallige henvendelser og disse blir besvart fortløpende. Alle møter og konferanser i regi av Fagforbundet er avlyst eller utsatt. Fagforeningslederen blir oppdatert jevnlig i telefonkonferansen med fylkesleder og leder av kompetansesenteret.

På grunn av alle utfordringene som de nye tiltakene rundt koronaviruset har medført, har HTV morgenmøter med HR-ledelsen tre ganger i uken. Her tas opp problemstillinger rundt disse tiltakene. Vi tar også her opp relevante spørsmål som medlemmene har meldt inn til fagforeningen.


Informasjonsplakat til våre medlemmer

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.