Press "Enter" to skip to content

Felleserklæring vedrørende koronapandemien for PBL barnehagene

Tegning av hånd som signerer et dokument

De sentrale forbundene; Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har sammen med arbeidsgiverforeningen PBL kommet med en Felleserklæring vedrørende koronapandemien.

Partene jobber nå med å få på plass en rammeavtale med mål om størst mulig forutsigbarhet, og som kan bidra til å lette samarbeidet lokalt i de enkelte barnehager.

Les hele Felleserklæringen her

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.