Press "Enter" to skip to content

Barnehageåpning i Bærum 20.4. Ansatte møter på jobb tirsdag 14.4

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. I Bærum kommune er det bestemt at gjenåpningen i barnehagene skjer fra 20.4.

Det har vært mye uklarheter rundt åpningen av både skole og barnehage. Barnehagesjefen har i den forbindelse sendt en melding til alle barnehagestyrerne, med kopi til HTV og HVO.

I meldingen skriver kommunalsjefen at det skal utarbeides konkrete veiledere for å unngå smitte for de ansatte i skolene og barnehagene, og det skal ikke være tvil om hvordan smittevernet skal ivaretas. Det har derfor i de siste dagene vært møter med smittevernoverlegen, leder for renhold i Eiendomsenheten, smittevernkoordinator i kommunen og operativt kriseteam for å diskutere ulike utfordringer og problemstillinger ved oppstart av barnehagene.

Fagforeningen har fått mange henvendelser fra bekymrede medlemmer. Vi anbefaler at ansatte tar opp sine problemstillinger i oppstartsmøtet med barnehagestyrerne på tirsdag og håper det meste kan løses der. Ellers er det bare å kontakte HTV.

Les hele kommunalsjefens melding her…

Les også Helsedirektoratets oversikt over tiltak i skole og barnehage våren 2020

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.