Press "Enter" to skip to content

Krav til legeerklæring i oppdaterte retningslinjer for ansatte i Bærum kommune

Kommunens retningslinjer ifm koronaviruset har blitt oppdatert. Det spesielt nye i de oppdaterte retningslinjene fra administrasjonen datert 17.4.  gjelder omdisponering av ansatte.

De som har individuelle forhold som kan være til hinder for at de kan påta seg andre oppgaver, slik som at vedkommende selv er i en risikogruppe, vil bli tatt hensyn til så langt det er mulig. Arbeidstakere dette er aktuelt for må imidlertid ha legeerklæring. Dette gjelder også dersom arbeidstaker har nære familiemedlemmer i husstanden som er i en risikogruppe.

Les de nye retningslinjene her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.