Press "Enter" to skip to content

Arbeidsgiver skal dekke utgiftene

Helsedepartementet har kommet med en ny forskrift om dekning av økonomisk tap og utgifter som følge av midlertidig forbud mot utenlandsreise for helsepersonell som jobber med pasientbehandling i Norge. Fagforeningen har fått flere henvendelser om utgiftsdekningen og hvem som utbetaler. Nå er det klargjort med denne forskriften til Helseberedskapsloven.

Det fremgår her at det er arbeidsgiver skal dekke ansattes utgifter. Arbeidsgiver vil igjen få dette refundert av HELFO.  Ansatte som har slike utgifter kan ta det opp med sin nærmeste leder med henvisningen til departementets nye forskrift.

Les hele forskriften fra Helsedepartementet her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.