Press "Enter" to skip to content

Hovedverneombudet respektløst behandlet av Kommunalsjef

«Som Hovedverneombud og fungerende øverste vernemyndighet i vår kommune, tar jeg nå kontakt med deg i forbindelse med respektløs kommunikasjon fra Kommunalsjef i HESO.» 
Slik starter HVO sitt brev til Kommunedirektøren.

Hun viser til en telefonsamtale med Kommunalsjef Syrdal samme dag og skriver videre:

Bakgrunnen var en innkalling på e-post til ekstra O-AMU i forbindelse med coronaviruset.  Kommunalsjefen var tydelig irritert og sur og sa: «Ja, beklager, jeg ble sur i går og blir sur når jeg snakker med deg nå». Det var kjefting og «hysjing», og høy stemmebruk og anklagende. Det var en utskjelling som er helt uakseptabelt, og i en svært nedlatende tone. Det viste også total mangel på respekt for den rollen jeg er valgt inn i.

Hun fortsetter:

Men slik respektløs kommunikasjon kan vi ikke ha i Bærum kommune. Jeg ble direkte lei meg etter samtalen med kommunalsjefen.

Etter nærmere tre uker etter å ha mottatt denne alvorlige bekymringsmeldingen, har Kommunedirektøren fremdeles ikke funnet henvendelsen verdt en tilbakemelding. Det virker som om det er nytteløst for ansatte-representanter å varsle oppover i systemet. La oss håpe at dette bedrer seg til høsten.

Les Hovedverneombudets brev til Kommunedirektøren her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.