Press "Enter" to skip to content

Hovedverneombudet varslet om bruk av helseskadelig kjemikalier

Det var tenkt at lekeapparater i uteområdene i barnehage og skole skulle rengjøres med spyling to ganger daglig for å forhindre smitte i forbindelse med korona-situasjonen. Dette ville medført både søle og skitt og merarbeid for de ansatte. Det ble derfor foreslått å sette lekeapparatene inn med en type kjemikaler som skulle beskytte overflatene mot bakterier og virus. Behandlingen ville være virksom i 28 dager av gangen.

Problemet med kjemikalet er at dette inneholder stoffer som er helseskadelige. Med tanke på barn som leker og slikker på alt, ble dette en dårlig kombinasjon.

Hovedverneombudet tok derfor opp saken i møte i koronagruppen.

Nå trekker Folkehelseinstituttet tilbake kjemikalet, og skal finne andre tiltak for renhold av lekeapparater.

Dette viser at kommunen har en oppegående vernetjenestene, det er betryggende.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.