Press "Enter" to skip to content

Vallerhjemmet: «Kommuneledelsen bør beklage ovenfor etterlatte, beboere, ansatte og innbyggere,» skriver Budstikka på lederplass

Budstikka kommer på lederplass i lørsdagsavisen med sterk kritikk mot Bærum kommune. Avisen hadde tidligere i uken en stor artikkel om Vallerhjemmet hvor ansatte var blitt intervjuet. Denne artikkelen har vi lagt inn på vår forrige omtale av Vallerhjemmet som er lenger nede på siden.

I lørdagsutgavens leder viser redaktøren til denne artikkelen og skriver innledningsvis følgende:

Ansatte ved Vallerhjemmet tok denne uken bladet fra munnen og fortalte i Budstikka om den mangel på ledelse de opplevde, da det gjaldt. En beboer fikk 26. mars bekreftet koronasmitte ved hjemmet i Bærum. De ansatte visste at denne beboeren hadde beveget seg rundt i avdelingen sin. 

Så begynte en annen beboer på avdelingen å hoste, etter hvert flere. Ansatte som pleiet hostende pasienter hadde ikke smittevernutstyr, hvilket var et nasjonalt problem. Tiltak, som isolering på rommene i påvente av testing av alle, ble etterlyst. Men den virkelig uforståelige mangelen på effektiv ledelse skjer i det følgende:

På dette tidspunkt hadde andre norske bedriftsledere for lengst skilt vaktlag fra hverandre, for å unngå smitte på tvers i sine organisasjoner. Med samme informasjon tilgjengelig som andre norske ledere lar kommuneledelsen ansatte man vet er utsatt, jobbe på tvers av tre avdelinger. På et hjem med bekreftet koronasmitte lar man sent i mars utsatte ansatte på avdeling 1 vandre inn på to andre avdelinger for å pleie eldre – der det ennå ikke var påvist smitte. Dette er kritikkverdig.

Og redaktøren avslutter sin kommentar slik –

Vi deler ikke kommuneoverlegens synspunkt om at det er «etterpåklokskap» at man ikke iverksatte ekstraordinære tiltak tidligere. Tvert imot synes vi at dette er den gangen kommuneoverlegen, eller hans overordnede, i tillegg til å erkjenne, også bør beklage overfor etterlatte, beboere, ansatte og innbyggerne. Og deretter sørge for læring for fremtiden. 

Det er slett ikke vanskelig å være enig med de synspunkter Budstikkas redaktør her fremfører. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.