Press "Enter" to skip to content

Vallerhjemmet: En av de største tragediene i Bærums historie

Lørdag ble det meldt at den tiende beboeren ved Vallerhjemmet var avgått ved døden

I en artikkel i Budstikka sist uke har ansatte og tillitsvalgte uttalt seg blant annet om mangel på ledelse ved sykehjemmet, at beboere med koronasmitte har fått bevege seg fritt rundt på avdelingen, og at ansatte pleiet smittede uten smittevernutstyr. Da er det ikke overraskende at hele 34 av de ansatte er smittet.  

Ansatte har nå ovenfor fagforeningen opplyst at de har vært redde for å gå på jobb, noe som er fullstendig forståelig. Hvem hadde ikke vært redd? Samtidig opplyser de som har vært i karantene om en mangel på oppfølging fra ledelsens side. Dette bidro til å gjøre en vanskelig situasjon enda vanskeligere.  

Noen ansatte melder om at de føler skyldfølelse. Det er en tung følelse å bære på, spesielt når ansvaret for denne tragedien ligger helt andre steder. Det må plasseres der hvor det hører hjemme: hos kommuneledelsen. De bør komme på banen.

Bærum kommune har tatt det nødvendige steget og anmodet Fylkesmannen om tilsyn ved Vallerhjemmet.  Dette er en tragedie vi må ta lærdom av, og en vi aldri må tillate å gjentas.

Les Kommunens brev til Fylkesmannen…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.