Press "Enter" to skip to content

Krisen på Vallerhjemmet – Kommunedirektørens svar på Budstikkas kritikk

Budstikka kom lørdag på lederplass med sterk kritikk av Bærum kommunes håndtering av koronasmitten ved Vallerhjemmet, hvor ti av beboerne nå er døde, alle påført smitten.   Kommunedirektør Kjeldstadli og kommunaldirektør Nilsen svarer på denne kritikken i et innlegg i samme avis i dag.

Kommunedirektøren starter sitt innlegg med:

«Koronapandemien har ført til lidelse og sorg for mange på Vallerhjemmet, og har rystet oss alle. Vi beklager at ti eldre pasienter døde. Vi beklager at pasienter, pårørende og medarbeidere er rammet.«

Han fortsetter med at kommunen har fulgt de sentrale rådene som er gitt og gir sin oppfatning av ledelsens håndteringen i et resyme av saksgangen. Og fortsetter «Hverken Budstikkas redaktør eller kommunedirektøren bør ikle seg legefrakk for å overprøve de råd som blir gitt».

Men noen innrømmelser finner Kommunedirektøren å gi:

«Vi er gjort oppmerksom på at ikke alt har vært helt bra på Vallerhjemmet; det har vært snakk om dårlig renhold, om at medarbeidere er kalt inn med symptomer og at smitteverntiltak ble satt inn sent m.m.«

Det sies ingenting om hva som ligger i «med mer (m.m.)» Det burde opplyses. For øvrig avslutter Kommuneledelsen innlegget sitt slik:

«Nødvendige og bedre rutiner for oppfølging av medarbeidere og beboere er kommet på plass. Det er mange ved Vallerhjemmet som har gjort en stor innsats.

Til slutt vil vi uttrykke vår dypeste medfølelse til alle som er rammet av denne krisen.«

Det som er forundrende med Kommunedirektørens innrømmelser, er at det skaper et inntrykk av at ledelsen først i ettertid ble kjent med forholdene på Vallerhjemmet. Ledelsen hadde imidlertid daglig interne møter om utviklingen av koronaviruset i kommunale institusjoner. Dermed kunne de ikke være ukjent med problemene som oppsto på Vallerhjemmet.

De innrømmer også at dårlig renhold, ansatte med smittesymptomer ble innkalt på jobb og at smittetiltak ble satt inn for sent. Her finner vi kanskje de viktigste årsakene til at viruset fikk spre seg på Vallerhjemmet med de katastrofale følger dette fikk.

Les hele innlegget til Kommunedirektøren og kommunaldirektøren her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.