Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon helse og sosial

» Til seksjon helse og sosial

 

BEKKESTUA OMRÅDE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

Bolig m/service:
Bekkestua bolig m/serv           Anne Mari Sandvoll    Mobil: 98 87 88 45       

anne.sandvoll@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj/samlok.bolig:
Bærumsveien og Jernveien 39  
Haugtun Dag Aarestrup    Mobil: 90 76 06 10        

dag.aarestrup@baerum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester:
Stabekk, Haslum, Jar Jenny Hendseth    Mobil: 48 14 40 26      

jenny.hendseth@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 

HØVIK OMRÅDE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

Bolig m/service,

rehabil. , sykehjemspost:

Henie Onstad  
   
Miljøarb.tj./samlok.bolig:  
Hjemmebaserte tjenester:
Blommenholm  
 
» Til seksjon helse og sosial
 

ØSTERÅS OMRÅDE

Arbeidslag / Tjenestested 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse          

Bolig m/service:

Capralhaugen bolig m/service 1         

 

Capralhaugen bolig m/service 2

Geir Mevik    Mobil: 99 02 02 54        

mevik63@gmail.com

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Elgfaret/Bj. Skauvsv.           Lenin Castellanos   Mobil: 90 05 73 65         

lenin.castellanos@baerum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester:
Hjemmesykepleien – Hosle arbeidslag

 Mikkel Magnus Mobil: 91 79 61 71

mikkel.magnus@baerum.kommune.no

Eiksmarka  
Øvrevoll  
Østerås dement  
 
» Til seksjon helse og sosial
 

LOMMEDALEN OMRÅDE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Bolig m/service:
Belset            Grid Brunvand Saga   Mobil: 93 26 71 73         

gsaga@baerum.kommune.no

   
Lommedalen inkl. hj.baserte tjenester Nina-Jeanett Larsen    Mobil: 93 62 00 05          

nina-jeanett.larsen@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Per Skreddersvei          

 

 

 

 

Gamle Lommedalsvei boliger

Berit Stokkehaugen    Mobil: 92 66 01 30         

berit.stokkehaugen@baerum.kommune.no

 

 

Skule Bjarkli    Mobil: 45 85 06 41

skule@bjarkli.com

Gjettum/ Bærums Verk boliger:
Gabbroveien boliger

Onsha Hussain    Mobil: 47 99 39 39

onsha.hussain@baerum.kommune.no

Gullhaugveien

 

Nedre Gullhaug

 
Hjemmebaserte tjenester:
 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

 

RYKKINN OMRÅDE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Bolig m/service:
Gamle Drammensvei omsorgsbolig Anna Rundhaug Mobil: 47 15 12 95        

anna.rundhaug@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Levrebakken/Sleipnersvei         

 

 

 

Belsetveien boliger

 

June Kristine Midtskogen Mobil: 48 22 41 57         

june.k.midtskogen@gmail.com

 

Tove Sommervik   Mobil: 48 18 52 57

tove.sommervik@baerum.kommune.no

Norby bo- og arb. Kollektiv          

 

 

 

Brekkeski boliger

Rune Heien    Mobil: 97 05 24 20       

rune.heien@baerum.kommune.no

 

Alexander Hagen     Mobil: 40 09 91 71

alexander.hagen@baerum.kommune.no

Saubakken bolig  
Paal Bergsvei arbeidslag Kurt Bjørvik    Mobil: 90 55 33 29       

kurt.bjorvik@baerum.kommune.no

Askelia Manmeet Kaur    Mobil: 92 21 60 57      

manmeetgolan@yahoo.no

Emma Hjort Boliger:     

 Høyrabben 8   

 

 

Høyrabben 3

 

Tokes vei

 

Tokerudkollen

 

J. A. Lippestads vei 14 bolig

 

J.A. Lippestads vei 20 bolig

Mona Matsson    Mobil: 91 75 85 07

mona.matsson@ebnett.no 

 

 

Hawre Fatahi Mobil: 92 05 48 31
hawrefatahi@mail.com

Emma Dagtilbud Siri Carling    Mobil: 41 44 72 30       

siri.carling@baerum.kommune.no

Regionalt Aktivitetssenter

Bård K Dahl Mobil: 47 26 73 66

bdahl@baerum.kommune.no

Tanumvn. 280       

 

 

 

Vara

Kjetil Løvstad    Mobil: 47 51 21 71    

kjetil.lovstad@baerum.kommune.no

 

Vegard Bjørå Floa    Mobil: 90 67 79 15

vegardfloa@gmail.com

Vangkroken 3          

 

 

Vangkroken 5

 

Hauger Park

Gezim Rrahmani    Mobil: 48 10 62 92      

gezim.rrahmani@baerum.kommune.no

 

Olga Vlachogianni      Mobil:94 25 88 29

olga.vlachogianni@baerum.kommune.no

  

Espen Lorentzen    Mobil: 41 30 49 56

espen.lorentzen@baerum.kommune.no

Åsbråtan Pernille Smebye    Mobil: 98 64 43 35        

pernille.smebye@baerum.kommune.no

Åsterud bo og arb kollektiv Lise Finstad Bretun Mobil: 46 62 42 08        

lise.fingarsen@baerum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester:
Berger Anita Schou    Mobil:  40 46 56 51        

anita.schou@baerum.kommune.no

Kolsås/Skui Sigurd Solberg    Mobil: 92 62 69 42        

sigurd.solberg@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 

SANDVIKA OMRÅDE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Bolig m/service:
Atriumgården Atefhe Badavi    Mobil: 93 81 73 96        

atefhe.badavi@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Damveien Thor D I Hartviksen    Mobil: 41 06 21 41      

thor.hartviksen@baerum.kommune.no

Ruglandsveien  
Levrestien 12 bolig Stine Marie Johansen   Mobil: 40 06 88 20     

stinemariejohansen@hotmail.com

Strandallen/Anthon Walles  
Hjemmebaserte tjenester:

Avd.Sandvika

Vara

Katarina Petrovic    Mobil: 94 12 09 60

katarina.petrovic@baerum.kommune.no

Tove Løkke Jensen  Mobil: 99 33 65 85

tove.jensen@baerum.kommune.no

Nattjenesten Karoline Bjoland   Mobil: 95 10 15 18

karo.bjo@online.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 

INSTITUSJONER

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Berger:
Berger bo- og behandling          

Berger bolig m/service

Candido Lorenzo    Mobil: 41 41 22 57

candido.lorenzo@baerum.kommune.no

Vara May B. Bjerketvedt    Mobil: 40 84 52 07         

may-bente.bjerketvedt@baerum.kommune.no

Dønski:
Dønski bo- og behandling        

 

Dønski bolig m/service

Trygghetsavd.

Sykehjemspost

Dagsenteret/vaskeriet

Mette Tangen Karlsson    Mobil: 90 12 07 75     

mette.karlsson@baerum.kommune.no

Østerås bbs avd.Eikstunet          

 

 

 

Vara

Tove Bertelsen    Mobil: 48 15 80 00

bertelsen.tove@gmail.com

 

Wenche Strømme Mobil: 90 58 71 88

wenche.stromme@baerum.kommune.no

Lønnås:
Lønnås bbs         

 

Lønnås korttidsavd

Lønnås rehab.

Lønnås dagsenter

Michelle Buri Cabusao Mobil: 92 07 82 77

michelle.cabusao@baerum.kommune.no

Mariahaven bo- og behandling

Første etg

 

Andre etg


Gro Norderhaug Dahl 
Mobil: 90 75 10 15   

gro.dahl@baerum.kommune.no     

 

Kari Trosholmen    Mobil: 98 05 90 24
kari.trosholmen@baerum.kommune.no

Nordraaks vei bo- og

 

Behandling

Snjezana Rakanovic    Mobil: 94 20 59 54         

rakanovics@yahoo.com

Stabekk:
Stabekk bo- og behandling  
Avd. 1       

 

 

Avd. 2

 

Stabekk Hospice

Caroline Stang Crantz Mobil: 47 80 03 69
caroline.crantz@baerum.kommune.no
       

 

 

Marina Glisic Mobil: 45 02 13 40
marina.glisic@baerum.kommune.no

 

Hanne Christine Adolfsen   Mobil: 47 30 53 62
hanne.adolfsen@baerum.kommune.no

Stabækktunet:
Stabækktunet bo- og behandling          Josianne Dahler    Mobil: 93 02 01 62

josianne.dahler@baerum.kommune.no

Stabækk dagsenter            
Solbakken bo- og behandling

 

Første etg

 

Andre etg

Gabriel Abay Debretsion Mobil: 97 02 46 92
ghebremedhin.debretsion@baerum.kommune.no     

 

Christelle Nygård Mobil: 40 65 92 28

christelke382@hotmail.com

Solvik bo- og behandlingssenter

avd korttidsavdeling

Milena Miljkovic Mobil: 98 45 02 34

milena.miljkovic@baerum.kommune.no

Solvik bo- og behandlingssenter          

 

avd.1,2 og 3. 

         

 

Olaug Kristin Haugo Mobil: 93 42 90 17

olaug.haugo@baerum.kommune.no

Vallerområdet:
Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter Elin Torill Odinsen    Mobil: 41 40 20 16        

elin.odinsen@baerum.kommune.no

   
Østerås bbs avd. Sør/Nord

Beatrice Dey       Mobil: 41 48 66 24

beatrice.dey@baerum.kommune.no

Østerås Renhold/kjøkken avd. Fløya

Roza Y Daniel    Mobil: 48 60 13 21

ylma.daniel@baerum.kommune.no

Myrvangveien
   
   
 
» Til seksjon helse og sosial
 

SENIORSENTERENE

Arbeidslag / Tjenestested 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

Bærum Øst:       

 

Østerås

Stabekk/Jar

Haslum

Ringhøyden senior/kultursenter

Anette Hansen Holm    Mobil: 93 20 18 79    

anette.holm@baerum.kommune.no

Bærum Vest:       

 

Rykkinn

Kolsås

Tanum/Jong

Lommedalen

Henie Onstad

Anette Hansen Holm    Mobil: 93 20 18 79      

anette.holm@baerum.kommune.no

Tildelingskontoret Cecilie Brendås    Mobil: 40 62 55 84         

cecilie.brendas@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

 

PRIVATE INSTITUSJONER

Arbeidslag / Tjenestested 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

   
Aleris ungplan & BOI AS 
avd. Høvik akutt
 Merete Svinsås Mobil: 41 33 19 80
   
Godthaab opptreningssent.  
Gullhaug bo- og behandlingshjem          

 

 

Vara

Gry Dølerud    Mobil: 91 30 78 48      

grydolerud@gmail.com

 

Kristin Tellevik    Mobil. 92 68 81 98

ktellevik@gmail.com

Stenimed AS- bolig Celina Marthinsen    Mobil: 93 21 03 71        

celina_marthinsen@hotmail.com

Norlandia Hjemmebaserte tj.

David Solberg    Mobil: 40 63 69 61

davidsolberg10@hotmail.com

2Care  
 
» Til seksjon helse og sosial
 

KOMMUNE HELSE / PSYKISK HELSE

 

PSYKISK HELSE ETABLERTE BOLIGER

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Rubo

Trygve Høgebøl    Mobil: 41 60 17 17

trygve.hogebol@baerum.kommune.no

Slependveien Bofellesskap

 

/Gyssestadveien

 

Svanhild Alvestad    Mobil: 48 10 33 32         

svanhildalvestad@hotmail.com

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

PSYKISK HELSE NYE BOLIGER

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

Folkevangveien/Rødskiferveien  
Kirkegårdsveien Bofellesskap         

 

Høst boliger

Bjørnar Hagen   Mobil: 93 49 32 61

bjornar.hagen@baerum.kommune.no

 

Vestre Hauger boliger/natthjem     

 

Vara

Maria Godunko Mobil: 97 64 91 14 

maria.godunko@baerum.kommune.no

 

Marte Kirkenes Fjell Mobil: 47 70 02 77    

marte.fjell@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 

RESSURSSENTER FOR PSYKISK HELSE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Bjørnegård psy.sos.sen. Wilma Birkeland  Mobil: 41 43 83 20      

wilma.birkeland@baerum.kommune.no

Vara  Maja Kolle Giljarhus    Mobil: 90 74 84 23        

maja.giljarhus@baerum.kommune.no

Walles Mestringssenter  
Helsetjenester avd.
Asker og Bærum Krisesenter
Tonje Bratsberg Moen Mobil: 92 86 33 52      

tonje.moen@baerum.kommune.no

Legevakten Asker og Bærum Cecilie Rugaas Lid Mobil: 97 69 16 44      

cecilie.lid@baerum.kommune.no

Folkehelsekontoret  
 
» Til seksjon helse og sosial
 

BARNEBOLIGER INDIVIDUELL / AVLASTING

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Glitterud barnebolig Giovana Pinho    Mobil: 46 22 72 41       

giovanapfoss@gmail.com

Helgerud barnebolig  
Solbergvn.Avlastningshj.

Ambrose Awici-Rasmussen Mobil: 41 33 86 00

ambrose.awici-rasmussen@baerum.kommune.no

Stanga Avlastningssenter         

 

 

 

Høvik avlastningssenter

Irina Bulaj    Mob: 96 75 37 58        

irina.bulaj@baerum.kommune.no

 

Sana Ahmad  Mob: 92 31 41 41

sana.ahmad@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 

BARNEVERNTJENESTEN

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

Barneverntjenesten:

Avd. Omsorg

Avd. Stabekk/Kolsås

Vara

Gunn Tove Vestad Mobil: 92 68 46 03

gunn.vestad@baerum.kommune.no

Kristin S Algarheim Mobil: 90 55 37 46

kristin.algarheim@baerum.kommune.no

Botiltak enslige mindreårige:  
Avd. Lomma           Karen Marie Singstad Mobil: 45 86 99 94       

karen.m.singstad@baerum.kommune.no  

Avd. Valler bofellesskap Ismail Traore    Mobil: 99 87 22 12

ismail.traore@baerum.kommune.no

» Til seksjon helse og sosial
 

PSYKISK HELSE AMBULERENDE TEAM

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Område Øst Britt Bakke    Mobil: 99 21 38 41      

britt.bakke@baerum.kommune.no

Område Vest  
Rustjenesten        

 

 

Sosialfaglige tjenester

Ellen Forbes Haraldsen    Mobil: 93 60 30 53

elle.1.haraldsen@baerum.kommune.no

Admin team HESO

Kirsten Annie Solgren    Mobil: 97 76 98 55

kirsten.solgren@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 

HELSESTASJONENE

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Øst:            
Vest:            
   
FAS            
 
» Til seksjon helse og sosial
 

OPPTRENING OG REHABILITERING

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Ergo-og fysioterapi voksne Marita Skansen        

marita.skansen@baerum.kommune.no

 

» Til seksjon helse og sosial