Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon helse og sosial

» Til seksjon helse og sosial

 

 

BEKKESTUA OMRÅDE

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bolig m/service:
Bekkestua bolig m/serv           

 

 

Anne Mari Sandvoll    Mobil: 98 87 88 45           

 

anne.sandvoll@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj/samlok.bolig:
Bærumsveien og Jernveien 39  
Haugtun           

 

 

Dag Aarestrup    Mobil: 90 76 06 10           

 

dag.aarestrup@baerum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester:
Stabekk, Haslum, Jar Jenny Hendseth    Mobil: 48 14 40 26           

 

jenny.hendseth@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

HØVIK OMRÅDE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bolig m/service,           

 

rehabil. , sykehjemspost:

Henie Onstad   Brook Teshome Molla   Mobil: 45 21 21 13           

 

buye_t@yahoo.com

   
Miljøarb.tj./samlok.bolig:  
Hjemmebaserte tjenester:
Blommenholm  
 
» Til seksjon helse og sosial
 

 

ØSTERÅS OMRÅDE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse           

 

 

Bolig m/service:

Capralhaugen bolig m/service 1           

 

 

 

Capralhaugen bolig m/service 2

 

Geir Mevik    Mobil: 99 02 02 54           

 

mevik63@gmail.com

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Elgfaret/Bj. Skauvsv.           

 

 

Lenin Castellanos   Mobil: 90 05 73 65           

 

lenin.castellanos@baerum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester:
Hosle  
Eiksmarka  
Øvrevoll  
Østerås dement Lisbeth Warp    Tlf: 67 50 89 60           

 

lisbeth.warp@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

LOMMEDALEN OMRÅDE

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bolig m/service:
Belset           

 

 

 Grid Brunvand Saga   Mobil: 93 26 71 73           

 

gsaga@baerum.kommune.no

   
Lommedalen inkl. hj.baserte tjenester Nina-Jeanett Larsen    Mobil: 93 62 00 05           

 

nina-jeanett.larsen@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Per Skreddersvei           

 

 

 

Gamle Lommedalsvei boliger

Berit Stokkehaugen    Mobil: 92 66 01 30           

 

berit.stokkehaugen@baerum.kommune.no

 

 

Skule Bjarkli    Mobil: 45 85 06 41

skule@bjarkli.com

Bærums Verk:
Gruvemyra           

 

Gullhaugveien

Nedre Gullhaug

            

 

 

Hjemmebaserte tjenester:
 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

RYKKINN OMRÅDE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bolig m/service:
Gamle Drammensvei bms  
Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Levrebakken/Sleipnersvei           

 

 

 

Belsetveien boliger

 

Jeanette Olsen Mobil: 46 54 80 86           

 

jeanette.olsen@baerum.kommune.no

 

Tove Sommervik   Mobil: 48 18 52 57

tove.sommervik@baerum.kommune.no

Norby bo- og arb. Kollektiv           

 

 

 

Brekkeski boliger

Rune Heien    Mobil: 97 05 24 20           

 

rune.heien@baerum.kommune.no

 

John-Kenneth Svendsen     Mobil: 45 28 32 85

post@bjjk.no 

Saubakken bolig  Larissa S. Dadajeva Mobil: 47 08 00 44     

 

larissa.dadajeva@baerum.kommune.no

Paal Bergsvei arbeidslag Kurt Bjørvik    Mobil: 90 55 33 29           

 

kurt.bjorvik@baerum.kommune.no

Askelia Manmeet Kaur    Mobil: 92 21 60 57          

 

manmeetgolan@yahho.no

Emma Hjort Boliger:       Høyrabben 8   

 

 

Høyrabben 3

 

Tokes vei

 

Tokerudkollen

 

J. A. Lippestads vei 14 bolig

 

J.A. Lippestads vei 20 bolig

Mona Matsson    Mobil: 91 75 85 07   

 

mona.matsson@ebnett.no 

 

 

 

Morteda Sharif Mobil: 41 00 73 49
morteda.sharif@baerum.kommune.no

Emma Dagtilbud Siri Carling    Mobil: 41 44 72 30           

 

siri.carling@baerum.kommune.no

Regionalt Aktivitetssenter Bård K Dahl Mobil: 47 26 73 66
bdahl@baerum.kommune.no      

 

 

Tanumvn. 280           

 

 

 

Vara

Ann-Britt Henriksen    Mobil: 95 14 47 51           

 

ann-britt.finsveen@baerum.kommune.no

 

Vegard Bjørå Floa    Mobil: 90 67 79 15

vegardfloa@gmail.com

Vangkroken 3           

 

 

 

Vangkroken 5

 

Hauger Park

Helge Engelund    Mobil: 91 13 54 78           

 

helge.engelund@baerum.kommune.no

 

Olga Vlachogianni      Mobil:94 25 88 29

olga.vlachogianni@baerum.kommune.no

  

Espen Lorentzen    Mobil: 41 30 49 56

espen.lorentzen@baerum.kommune.no

Åsbråtan Pernille Smebye    Mobil: 98 64 43 35           

 

pernille.smebye@baerum.kommune.no

Åsterud bo og arb kollektiv Trudi M Magnus Mobil: 40 47 83 85           

 

trudi.mikkelsen@baerum.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester:
Berger Anita Schou    Mobil:  40 46 56 51            

anita.schou@baerum.kommune.no

Kolsås/Skui Sigurd Solberg    Mobil: 92 62 69 42           

 

sigurd.solberg@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

SANDVIKA OMRÅDE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bolig m/service:
Atriumgården Atefhe Badavi    Mobil: 93 81 73 96           

 

atefhe.badavi@baerum.kommune.no

Miljøarb.tj./samlok.bolig:
Damveien-Evjebakken Thor D I Hartviksen    Mobil: 41 06 21 41           

 

thor.hartviksen@baerum.kommune.no

Ruglandsveien  
Levrestien 12 bolig Stine Marie Johansen   Mobil: 40 06 88 20           

 

stinemariejohansen@hotmail.com

Strandallen/Anthon Walles  
Hjemmebaserte tjenester:
Avd.Sandvika Milos Alvirovic    Mobil: 40 22 64 29           

 

milos.alvirovic@baerum.kommune.no

Nattjenesten Karoline Bjoland   Mobil: 95 10 15 18           

 

karo.bjo@online.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

INSTITUSJONER

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Berger:
Berger bo- og behandling           

 

Berger bolig m/service

Candido Lorenzo    Mobil: 41 41 22 57 candido.lorenzo@baerum.kommune.no
Vara May B. Bjerketvedt    Mobil: 40 84 52 07           

 

may-bente.bjerketvedt@baerum.kommune.no

Dønski:
Dønski bo- og behandling           

 

Dønski bolig m/service

Trygghetsavd.

Sykehjemspost

Dagsenteret/vaskeriet

Mette Tangen Karlsson    Mobil: 90 12 07 75
           

 

mette.karlsson@baerum.kommune.no

Østerås bbs avd.Eikstunet           

 

 

 vara

 

 

Tove Bertelsen    Mobil: 48 15 80 00           

 

bertelsen.tove@gmail.com

 

Wenche Strømme Mobil: 90 58 71 88

wenche.stromme@baerum.kommune.no

 

Lønnås:
Lønnås bo og behandling           

 

Lønnås korttidsavd

Lønnås rehab.

Lønnås dagsenter

            

 

 

 

Gunnlaug Kleppe    Mobil: 91 85 02 16

gunnlaug.kleppe@baerum.kommune.no

 

 

 

 

Mariahaven bo- og behandling           

 

Første etg

 

Andre etg


Gro Norderhaug Dahl 
Mobil: 90 75 10 15       

 

gro.dahl@baerum.kommune.no     

 

Kari Trosholmen    Mobil: 98 05 90 24
kari.trosholmen@baerum.kommune.no

Nordraaks vei bo- og           

 

Behandling

Snjezana Rakanovic    Mobil: 94 20 59 54           

 

rakanovics@yahoo.com

Stabekk:
Stabekk bo- og behandling  
Avd. 1        

 

Avd. 2

 

Stabekk Hospice

Caroline Stang Crantz Mobil: 47 80 03 69
caroline.crantz@baerum.kommune.no
        

 

Marina Glisic Mobil: 45 02 13 40
marina.glisic@baerum.kommune.no

 

Katarina Storbjørk   Mobil: 92 26 71 18
katarina.storbjork@baerum.kommune.no

Stabækktunet:
Stabækktunet bo- og behandling           

 

 

 

Vara

Carlo Manzano    Mobil: 92 40 44 22           

 

carlo_manzano@mail.com

 

 

Stabækk dagsenter           

 

 

Vara

Johanne B. Stene    TLFP: 67 80 80 15           

 

johanne.stene@baerum.kommune.no

Solbakken bo- og behandling           

 

 

Første etg

 

Andre etg

 

 

Gabriel Abay Debretsion Mobil: 97 02 46 92
ghebremedhin.debretsion@baerum.kommune.no     

 

Christelle Nygård Mobil: 40 65 92 28

christelke382@hotmail.com

Solvik bo- og behandlingssenter 

 

avd korttidsavdeling

Gulzar Muhammet Mobil: 47 87 51 15 

 

gulzar.muhammet@baerum.kommune.no

Solvik bo- og behandlingssenter            

 

avd.1,2 og 3.

 

            

 

Olaug Kristin Haugo Mobil: 93 42 90 17

olaug.haugo@baerum.kommune.no

 

 

 

 

Vallerområdet:
Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter Tone – May Karlsen   Mobil: 40 20 04 79           

tone-may.karlsen@baerum.kommune.no

Vara Elin Torill Odinsen    Mobil: 41 40 20 16           

 

elin.odinsen@baerum.kommune.no

Østerås bbs avd. Sør/Nord

Beatrice Dey       Mobil: 41 48 66 24

beatrice.dey@baerum.kommune.no

Østerås Renhold/kjøkken avd. Fløya

Roza Y Daniel    Mobil: 48 60 13 21

ylma.daniel@baerum.kommune.no

Myrvangveien
Vara  
   
 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

SENIORSENTERENE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bærum Øst:           

 

Østerås

Stabekk/Jar

Haslum

Ringhøyden senior/kultursenter

Else Synnøve Stenberg    Mobil: 41 30 14 03           

 

else.stenberg@baerum.kommune.no

Bærum Vest:           

 

Rykkin

Kolsås

Tanum/Jong

Lommedalen

Henie Onstad

Else Synnøve Stenberg    Mobil: 41 30 14 03           

 

else.stenberg@baerum.kommune.no

Tildelingskontoret Cecilie Brendås    Mobil: 40 62 55 84           

 

cecilie.brendas@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

PRIVATE INSTITUSJONER

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Unicare avd. Bærum Josephina Violeta Magdula  Mob: 41 16 30 92           

 

josephina.magdula@yahoo.com.ph

Aleris ungplan & BOI AS 
avd. Høvik akutt
 Merete Svinsås Mobil: 41 33 19 80
Evidensia Kolsås Dyreklinikk Camilla Falck Mobil: 99 41 91 91           

 

camilla.falck@evidensia.no

Godthaab opptreningssent.  
Gullhaug bo- og behandlingshjem           

 

 

 

Vara

 

Gry Dølerud    Mobil: 91 30 78 48           

 

grydolerud@gmail.com

 

Kristin Tellevik    Mobil. 92 68 81 98

ktellevik@gmail.com

Stenimed AS- bolig Celina Marthinsen    Mobil: 93 21 03 71           

 

celina_marthinsen@hotmail.com

Norlandia Hjemmebaserte tj. David Solberg    Mobil: 40 63 69 61          davidsolberg10@hotmail.com
 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

KOMMUNE HELSE / PSYKISK HELSE

 

 
 

PSYKISK HELSE ETABLERTE BOLIGER

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Rubo             

 

Trygve Høgebøl    Mobil: 41 60 17 17

trygve.hogebol@baerum.kommune.no

Slependveien Bofellesskap/           

 

/Gyssestadveien

 

Svanhild Alvestad    Mobil: 48 10 33 32           

 

svanhildalvestad@hotmail.com

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

PSYKISK HELSE NYE BOLIGER

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Folkevangveien/Rødskiferveien  Anne Lise E. Nilsen    Mobil: 99 51 05 15           

 

anne.nilsen@baerum.kommune.no

Kirkegårdsveien Bofellesskap           

 

 

Høst boliger

Roar Andreas Bråtteng   Mobil: 99 54 90 01

roar.bratteng@baerum.kommune.no     

 

 

Vestre Hauger boliger/natthjem      Maria Godunko Mobil: 97 64 91 14     

 

maria.godunko@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

RESSURSSENTER FOR PSYKISK HELSE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bjørnegård psy.sos.sen. Wilma Birkeland  Mobil: 41 43 83 20          

 

 

wilma.birkeland@baerum.kommune.no

 

Vara  Maja Kolle Giljarhus    Mobil: 90 74 84 23           

 

maja.giljarhus@baerum.kommune.no

Walles Mestringssenter  
Helsetjenester avd.
Asker og Bærum Krisesenter
Tonje Bratsberg Moen Mobil: 92 86 33 52           

 

tonje.moen@baerum.kommune.no

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

BARNEBOLIGER INDIVIDUELL / AVLASTING

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Glitterudbarnebolig Ingrid Fyrileiv    Mobil: 90 63 91 94           

 

ingrid.firyleiv@baerum.kommune.no

Helgerud barnebolig  
Solbergvn.Avlastningshj. Katarzyna Polec-Kwiatkowska    Mobil: 47 72 37 91            

 

katarzyna.polec-kwiatkowska@baerum.kommune.no

Stanga Avlastningssenter           

 

 

 

Høvik avlastningssenter

 

Irina Bulaj    Mob: 96 75 37 58           

 

irina.bulaj@baerum.kommune.no

 

Sewasew Silestie Johannessen

Mob: 41 22 45 48

sewajoha@hotmail.com

 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

BARNEVERNTJENESTEN

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Barneverntjenesten:
Avd. Omsorg           

 

 

 Line Hårside Mathisen    Mobil: 45 86 52 21           

 

line.harseide.mathisen@baerum.kommune.no

Valler botiltak  
Avd. Lomma           

 

 

Karen Marie Singstad Mobil: 45 86 99 94           

 

karen.m.singstad@baerum.kommune.no  

Haugtunveien hybelfellesskap           

 

 

Boubacar Diallo    Mobil: 95 10 62 54           

 

boubacad1@hotmail.com

» Til seksjon helse og sosial
 
 

PSYKISK HELSE AMBULERENDE TEAM

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Område Øst Britt Bakke    Mobil: 99 21 38 41           

 

britt.bakke@baerum.kommune.no

Område Vest  
Rustjenesten           

 

 

 

Vara

 

 

Sosialfaglige tjenester

Ann Solveig Eriksen    Mobil: 97 50 44 43           

 

ann.eriksen@baerum.kommune.no

 

Larry Frasch   Mobil: 97 09 70 99

larry.franch@baerum.kommune.no

 

Hege Kjær    Mobil: 91 70 37 07

hege.kjar@baerum.kommune.no

Utekontakten  
 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

HELSESTASJONENE

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Øst:           

 

 

 
Vest:           

 

 

 
Folkehelsekontore/ legevakten og Ila           

 

 

Vara

            

 

 

Inger Johanne Ydalus    Mobil: 91 11 14 84

hanne.ydalus@baerum.kommune.no

FAS           

 

 

 
 
» Til seksjon helse og sosial
 
 

OPPTRENING OG REHABILITERING

 

Arbeidslag / Tjenestested

 

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Ergo-og fysioterapi voksne Marita Skansen           

 

marita.skansen@baerum.kommune.no

 

» Til seksjon helse og sosial