Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

 

        

BARNEHAGE

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Belset barnehage  
Berger barnehage Lill Høvik    Mobil: 47 37 25 86    
lillhovik@hotmail.com
Dønski bhg Aksel Strøm Mobil: 41 47 64 06    
akselstrm@yahoo.no
Eikelia barnehage            

 

Emma Hjort bhg

 

Anne-Mette Johansen Jensen
Mobil: 41 20 84 05      

anne-mette.jensen@baerum.kommune.no       

 

Zoila Betuin Fjellheim
Mobil: 92 48 24 82
zfjellheim@yahoo.com

Forneburingen bhg  Inga Rybak    Mobil: 94 85 10 58    
inga.rybak@baerum.kommune.no
Fururabben barnehage Barbro Alnæs    Mobil: 41 10 35 39    
barbroal@hotmail.no
Glitre barnehage avd. Langleiken, Løkenlia og Soppen Elisabeth Kirkerud   Mobil: 45 03 66 36    
elisabeth.kirkerud@baerum.kommune.no
Gommerud barnehage Vivi Andersen    Mobil: 47 38 40 44    
vivi.andersen@baerum.kommune.no
Grav bhg avd. Liom Anne-Kari Billaudel    Mobil: 93 21 85 67    
annekari.billaudel@gmail.com
Grini barnehage  
Gullhaug bh og flerbruksbh  Bente Trulsrud    Mobil: 93 26 85 56    
bentetrulsrud@gmail.com
Valler barnehage
avd. Hamang
Shamaila Gulnaz  Mobil: 92 65 31 49  
shamaila.gulnaz@baerum.kommune.no
Valler barnehage
avd. Vallersvingen
Mehmet Arikan Mobil: 99 01 90 46    
mehmet.arikan@baerum.kommune.no
Haslum barnehage Hamdan Wang Haji   Mobil: 90 21 39 89    
mosesjambiani@hotmail.com
Helset barnehage            

 

 

Hosle barnehage

Tone Ingvaldsen    Mobil: 91 14 71 44    
tone.in@online.no      

 

Eeva-Liisa Andersson

Mobil: 45 83 54 95

eeva-liisa.andersson@baerum.kommune.no

Hundsund. Barnehage            

 

 

vara

Cathrine Knutzen    Mobil: 94 84 00 34    
cathrine.knutzen@baerum.kommune.no      

 

Wenche Eilen Brekke   Mobil: 98 44 47 13

wenche_brekke@hotmail.no

Høvik barnehage Jørgen Tangerud    Mobil: 45 26 19 63     
jtangerud@gmail.com
Jarenga barnehage Tina Usher    Mobil: 91 73 81 82    
tina.usher@online.no
Jongskollen barnehage  
Kolsås barnehage Anne-Grethe Storm Klausen        
Mobil: 99 57 91 02      

a_g3@hotmail.com

Lillehagen bhg. Hanne Bekkelund Mobil: 90 70 65 60    
hannebekkelund@hotmail.com
Liom barnehage  
Lommedalen bhgavd. Krydsby Trude Brunvoll Mobil: 97 60 86 00    
trude.brunvoll@baerum.kommune.no
Lønnås barnehage Benedicte Brithen    Mobil: 92 28 42 01    
brithen@online.no
Nadderudskogen barnehage, avd Gjønnesskogen  Lina Maria Jebens  Mobil: 95 22 66 60    
linabok@online.no
Nansenparken barnehage Ruben Magnus Runde Mobil: 47 14 78 87
rubma4@gmail.com
Plathejordet barnehage  
Skogveien barnehage Marianne Cecilie Odden
Mobil: 41 46 51 97
marianne.odden@baerum.kommune.no
Skytterdalen barnehage  
Sleiverud barnehage Linn Vibeke Kristiansen        
Mobil: 48 23 55 39   
linnvks@hotmail.no
Slependen barnehage                    
Storøya bhg Kornelia Vidovic    Mobil: 48 64 81 40 

vidovickornelia@gmail.com

Ståvi barnehage avd. Borkenhagen Elisabeth Holmbo Seip
Mobil: 99 43 02 44 
elisabeth.svendsen@baerum.kommune.no
Toppenhaug barnehage avd. nedre  
Ås barnehage            

 

Hege Sund Sørli    Mobil: 95 81 91 36    
hege.sorli@baerum.kommune.no
Åsterud barnehage Kjersti Olsen    Mobil: 98 68 41 43   
kjersti.olsen@baerum.kommune.no
 
» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst
 
        

PRIVAT BARNEHAGE

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Balder barnehage  
Huskestua barnehage Magnus Ugstad    Mobil: 93 26 25 71   
magnus.ugstad@gmail.com
Marihøna barnehage  
Hornienga Fus barnehage            

  1. etg
  2. etg

 

Kjersti Meidell Kvam Mobil: 97 13 72 19    
kjerkvam@online.no
Kolsåstrollet barnehage Kristi-Anita Dahl    Mobil: 92 26 42 86    
kahull19@gmail.com
ULNA AS avd. Fjordveien bhg Elin Eikevik    Mobil: 97 17 59 49    
eeikevik@outlook.com
Reddiken Kanvas bhg Lommedalen  
Veslefrikk barnehage  
Gartnerveien barnehage og habilitering Kristine Lie Stor-Re    Mobil: 98 69 57 18    
kristine.lie@hotmail.com
Stabekktunet barnehage  
Tanum FUS barnehage Per Magnus Daae    Mobil: 97 19 68 60   
pelledaae40@hotmail.com
Bærumsmarka FUS bhg Anita Olavsen Kampeseter   
Mobil: 95 05 33 56
blidogglad@hotmail.com       

 

Vøyen FUS bhg Kjersti Irgens
Mobil: 94 29 64 13kjersti.gundersen@hotmail.com
 
» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst
 
        

SKOLER

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Bekkestua skole  
Belset skole  
Bjørnegård skole  
Blommenholm skole  
Bryn skole avd. 1 undervisning/SFO Mandana Moghtaderi  Mobil: 95 22 88 59    
mandana.moghtaderi@baerum.kommune.no
Bærums Verk skole Sigfridur Inga Wiium   Mobil: 41 54 24 09    
sigfo.wiium@baerum.kommune.no
Eikeli skole/SFO/bibliotek  
Eiksmarka skole  
Emma Hjorth skole/SFO Anne Rustad Moe    Mobil: 40 47 43 66    
annermoe@online.no
Evje skole Tone Kristin Grøv    Mobil: 97 75 85 71    
t.k.grov@online.no
Gjettum skole  
Glassverket skole  
Grav skole  
Gullhaug skole  
Hammerbakken/ Gommerud skole avd.1 undervisning/SFO  
Haslum skole  
Haug skole            

 

avd.2 SFO

Espen Lystad    Mobil: 90 92 95 52    

espen.lystad@baerum.kommune.no
 

Bente Solberg    Mobil: 91 75 84 80

bente.solberg@baerum.kommune.no

Hauger skole  
Hosletoppen skole admin.  
Hosle skole / SFO Daniel Robert Hall    Mobil: 47 26 49 63    
danhall14@gmail.com
Høvik skole/ SFO  Solmaz Tabrizizadeh         

Mobil: 92 22 12 17     

solmaztu@hotmail.com

Høvik Verk skole  
Jar skole  
Jong skole SFO Kathrine Nordby    Mobil: 95 23 82 45    
kathrine@netcom.no
Lesterud skole  
Levre skole  
Lommedalen skole  
Lysaker skole  
Løkeberg skole Cathrine Romnæs    Mobil: 90 55 32 91    
cathrine.romnas@baerum.kommune.no
Mølledammen skole  
Ramstad skole  
Ringstadbekk skole  
Rykkinn skole Monica Brandshaug    Mobil: 47 23 40 55    
monica.brandshaug@baerum.kommune.no
Sandviksbukta skole  
Skarva skole  
Skui skole  
Snarøya skole  
Solberg skole  
Stabekk skole / SFO    

 

Vara

Ellen Ormberg  Mobil: 40 88 34 13    

ellen.ormberg@baerum.kommune.no

 

Sjur Marius Tomter  Mobil: 91 99 49 68

sjur.tomter@gmail.com

Storøya skole avd. 1 SFO Hege Furuheim    Mobil: 45 04 96 42    
hege.furuheim@baerum.kommune.no
Tanum skole  
Østerås skole  
 
» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst
 
        

KULTUR

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

Bærum folkebibliotek    
     

 

Vara

Elisabeth Kyllingstad  Mobil: 90 21 46 11    

elisabeth.kyllingstad@baerum.kommune.no 

 

Abdul Hadie   Mobil: 95 16 72 12

abdul.hadie@baerum.kommune.no

Bærum Kulturhus Kamran Dolati Mobil: 93 60 52 04   
kamran.dolati@baerum.kommune.no
Tilrettelagt fritid  
Oppvekst  
PP- tjenesten  
Sjøholmen maritime senter  
Kunnskapssentret Svein Arne Brekke    Mobil: 91 61 23 72    
svein.brekke@baerum.kommune.no
Voksenopplæringssentret Mari A. Østvoll    Mobil: 99 24 43 69    
mari.ostvoll@baerum.kommune.no
Ungdomstjenesten  

 

» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst