Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst

 

 

 

BARNEHAGE

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Belset barnehage  
Berger barnehage Lill Høvik    Mobil: 47 37 25 86     

lillhovik@hotmail.com

Dønski bhg Aksel Strøm Mobil: 41 47 64 06     

akselstrm@yahoo.no

Eikelia barnehage     

 

Emma Hjort bhg

 

Anne-Mette Johansen Jensen
Mobil: 41 20 84 05
anne-mette.jensen@baerum.kommune.no       

Zoila Betuin Fjellheim
Mobil: 92 48 24 82
zfjellheim@yahoo.com

Forneburingen bhg  Inga Rybak    Mobil: 94 85 10 58     

inga.rybak@baerum.kommune.no

Fururabben barnehage Barbro Alnæs    Mobil: 41 10 35 39     

barbroal@hotmail.no

Glitre barnehage avd. Langleiken, Løkenlia og Soppen Elisabeth Kirkerud   Mobil: 45 03 66 36     

elisabeth.kirkerud@baerum.kommune.no

Gommerud barnehage Vivi Andersen    Mobil: 47 38 40 44     

vivi.andersen@baerum.kommune.no

Grav bhg avd. Liom Anne-Kari Billaudel    Mobil: 93 21 85 67     

annekari.billaudel@gmail.com

Grini barnehage  
Gullhaug bh og flerbruksbh  Bente Trulsrud    Mobil: 93 26 85 56     

bentetrulsrud@gmail.com

Valler barnehage
avd. Hamang
 
Haslum barnehage Nathalie Pujol   Mobil: 95 24 21 84     

natpuj@online.no

Helset barnehage     

 

 

Hosle barnehage

Tone Ingvaldsen    Mobil: 91 14 71 44     

tone.in@online.no

 

Janne Ragnarsdatter Alne   Mobil: 92 42 29 00

jannemgf@gmail.com

Hundsund. Barnehage     

 

 

vara

Cathrine Knutzen    Mobil: 94 84 00 34     

cathrine.knutzen@baerum.kommune.no

 

Wenche Eilen Brekke   Mobil: 98 44 47 13

wenche_brekke@hotmail.no

Høvik barnehage Jørgen Tangerud    Mobil: 45 26 19 63      

jtangerud@gmail.com

Jarenga barnehage Tina Usher    Mobil: 91 73 81 82     

tina.usher@online.no

Jongskollen barnehage  
Kolsås barnehage Anne-Grethe Storm Klausen         

Mobil: 99 57 91 02

a_g3@hotmail.com

Lillehagen bhg. Hanne Bekkelund Mobil: 90 70 65 60     

hannebekkelund@hotmail.com

Liom barnehage  
Lommedalen bhgavd. Krydsby Trude Brunvoll Mobil: 97 60 86 00     

trude.brunvoll@baerum.kommune.no

Lønnås barnehage Benedicte Brithen    Mobil: 92 28 42 01     

brithen@online.no

Nadderudskogen barnehage, avd Gjønnesskogen  Lina Maria Jebens  Mobil: 95 22 66 60     

linabok@online.no

Nansenparken barnehage Ruben Magnus Runde Mobil: 47 14 78 87
rubma4@gmail.com
Plathejordet barnehage  
   
  Marianne Cecilie Odden
Mobil: 41 46 51 97
marianne.odden@baerum.kommune.no
Skytterdalen barnehage  
Sleiverud barnehage Linn Vibeke Kristiansen         

Mobil: 48 23 55 39

linnvks@hotmail.no

Slependen barnehage     

 

Storøya bhg

 

      

 

Kornelia Vidovic    Mobil: 48 64 81 40

vidovickornelia@gmail.com

Ståvi barnehage Gerd Elisabeth Bjørnestad       

Mobil: 41 45 03 75

post@anitanorge.com

Toppenhaug barnehage avd. nedre  
Vallersvingen bhg Nadia Hassan Mobil: 94 17 88 65     

nadia.hassan@baerum.kommune.no

Ås barnehage     

 

Hege Sund Sørli    Mobil: 95 81 91 36     

hege.sorli@baerum.kommune.no

Åsterud barnehage Beatriz Kepp Giesen    Mobil: 91 88 22 24     

beatrizkeppgiesen@hotmail.com

 
» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst
 
 

PRIVAT BARNEHAGE

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Balder barnehage  
Huskestua barnehage Sidsel Johansen    Mobil: 95 28 32 60     

sidselkjosjohansen@hotmail.com

Marihøna barnehage  
Hornienga Fus barnehage     

  1. etg
  2. etg

 

Kjersti Meidell Kvam Mobil: 97 13 72 19     

kjerkvam@online.no

Kolsåstrollet barnehage Kristi-Anita Dahl    Mobil: 92 26 42 86     

kahull19@gmail.com

ULNA AS avd. Fjordveien bhg Elin Eikevik    Mobil: 97 17 59 49     

eeikevik@outlook.com

Reddiken Kanvas bhg Lommedalen  
Veslefrikk barnehage  
Gartnerveien barnehage og habilitering Kristine Lie Stor-Re    Mobil: 98 69 57 18     

kristine.lie@hotmail.com

Stabekktunet barnehage  
Tanum barnehage  
Bærumsmarka FUS bhg Anita Olavsen Kampeseter   
Mobil: 95 05 33 56 

 

blidogglad@hotmail.com 

 

Vøyen FUS bhg Kjersti Irgins
Mobil: 94 29 64 13

kjersti.gundersen@hotmail.com

 
» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst
 
 

SKOLER

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bekkestua skole  
Belset skole  
Bjørnegård skole  
Blommenholm skole  
Bryn skole avd. 1 undervisning/SFO Mandana Moghtaderi  Mobil: 95 22 88 59     

mandana.moghtaderi@baerum.kommune.no

Bærums Verk skole Sigfridur Inga Wiium   Mobil: 41 54 24 09     

sigfo.wiium@baerum.kommune.no

Eikeli skole/SFO/bibliotek  
Eiksmarka skole  
Emma Hjorth skole/SFO Anne Rustad Moe    Mobil: 40 47 43 66     

annermoe@online.no

Evje skole Tone Kristin Grøv    Mobil: 97 75 85 71     

t.k.grov@online.no

Gjettum skole  
Glassverket skole  
Grav skole  
Gullhaug skole  
Hammerbakken/ Gommerud skole avd.1 undervisning/SFO Ann-Kristin Kogstad    Mobil: 91 17 33 71     

ann-kje2@online.no

Haslum skole  
Haug skole     

 

 

avd.2 SFO

Linn Andrea Foss    Mobil: 90 70 81 90     

linn.foss@baerum.kommune.no

 

 

Bente Solberg    Mobil: 91 75 84 80

bente.solberg@baerum.kommune.no

 

 

Hauger skole  
Hosletoppen skole admin.  
Hosle skole / SFO Daniel Robert Hall    Mobil: 47 26 49 63     

danhall14@gmail.com

Høvik skole/ SFO  Solmaz Tabrizizadeh    Mobil: 92 22 12 17     

solmaztu@hotmail.com

Høvik Verk skole  
Jar skole  
Jong skole SFO Kathrine Nordby    Mobil: 95 23 82 45     

kathrine@netcom.no

Lesterud skole  
Levre skole  
Lommedalen skole  
Lysaker skole  
Løkeberg skole Cathrine Romnæs    Mobil: 90 55 32 91     

cathrine.romnas@baerum.kommune.no

Mølledammen skole  
Ramstad skole  
Ringstadbekk skole  
Rykkinn skole Monica Brandshaug    Mobil: 47 23 40 55     

monica.brandshaug@baerum.kommune.no

Sandviksbukta skole  
Skarva skole  
Skui skole  
Snarøya skole  
Solberg skole  
Stabekk skole / SFO Adrian Larsen Steinbø      

Mobil: 90 08 62 04

adrian_awax@hotmail.com

 

Storøya skole avd. 1 SFO Hege Furuheim    Mobil: 45 04 96 42     

hege.furuheim@baerum.kommune.no

Tanum skole  
Østerås skole  
 
» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst
 
 

KULTUR

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

Bibliotek Bekkestua     

 

 

Vara

Lene Myhre Beggerud  Mobil: 97 54 19 75     

lene.beggerud@baerum.kommune.no

 

Abdul Hadie   Mobil: 95 16 72 12

abdul.hadie@baerum.kommune.no

Bærum Kulturhus Kamran Dolati Mobil: 93 60 52 04    

kamran.dolati@baerum.kommune.no

Tilrettelagt fritid  
Oppvekst  
PP- tjenesten  
Sjøholmen maritime senter  
Kunnskapssentret Svein Arne Brekke    Mobil: 91 61 23 72     

svein.brekke@baerum.kommune.no

Voksenopplæringssentret Mari A. Østvoll    Mobil: 99 24 43 69     

mari.ostvoll@baerum.kommune.no

Ungdomstjenesten  

 

» Til seksjon kirke, kultur og oppvekst