Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon kontor og administrasjon

 

» Til seksjon kontor og administrasjon

 

 

    

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse 

Anskaffelsesenheten

Yngvar Wettergreen Mobil:90 72 43 24  

yngvar.wettergreen@baerum.kommune.no

Boligbistand     

 

 

Vara

 

Wenche Johnsen    Mobil: 92 48 93 44 
wenche.johnsen@baerum.kommune.no  

 

 

Bjørn Høivik Eide    Mobil: 94 42 24 87

bjorn.eide@baerum.kommune.no

Bærum arbeidssenter Wøyen     

 

Bærum arbeidssenter Rud/personalkantinen/ Convis

 

Hjelpemiddelutlånet

Anne Elin Sjøvold    Mobil: 93 83 86 05 
anne.sjovold@baerum.kommune.no  

 

Hans Edvard Risbøl  Mobil: 41 31 86 13

hans.risbol@baerum.kommune.no

 

Ken Urne    Mobil: 93 28 68 35

ken.urne@baerum.kommune.no

Dokumentsenteret  
Eiendom Tone Holdhus   Mobil: 99 72 82 04 
tone.holdhus@baerum.kommune.no
Flyktningekontoret     

 

Vara

Anne Landgraff    Mobil: 91 19 67 64 
anne.landgraff@baerum.kommune.no  

 

Jaspreet Srai Mobil: 92 89 76 13

jsr@baerum.kommune.no

   
Lønn Heidi Fostad  Mobil: 90 17 09 95
heidi.fostad@baerum.kommune.no
Veiledningstorget Nina Svendsen Mobil: 95 17 10 23 
nina.svendsen@baerum.kommune.no
HR- Drift Thor Bernhard Hansen   Mobil: 99 64 04 85
thor.hansen@baerum.kommune.no
Planadministrasjonen Camilla Virik    Mobil: 97 01 29 73 
camilla.virik@baerum.kommune.no
Servicesenteret /SERV Monica Løvseth Kullhuset Mobil: 91 62 28 31

monica.kullhuset@baerum.kommune.no

Regnskapsenheten Gunn- Marthe Sand 
Mobil:  97 17 73 19
gun-marthe.sand@baerum.kommune.no
Sosialkontoret (SOMO)-NAV Hilde Johnsen    Mobil:  93 23 46 84 
hilde.johnsen@nav.no

 

» Til seksjon kontor og administrasjon