Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon samferdsel og teknisk

 

» Til seksjon samferdsel og teknisk

 

 

 

SAMFERDSEL OG TEKNISK

 

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

 

   
Geodata  
Gravplassene  Anders Myrhaug   Mobil: 48 10 98 02/ Jobbtlf: 48 15 14 15 

anders.myrhaug@baerum.kommune.no

Parkavdelingene 

 

 

Idrettsavdelingene

 

Mette E Ringkjøb   Mobil: 95 25 56 44 

mette.ringkjob@baerum.kommune.no

 

Steinar Hammerstad    Mobil: 95 25 56 80

steinar.hammerstad@baerum.kommune.no

ISI Avfallsanlegg Sajila Akhtar    Mobil: 92 04 86 26 

sajila.akhtar@baerum.kommune.no

Regulering Gro Selvik Mobil: 

gro.selvik@baerum.kommune.no

Renhold Wenche B. Skoglund   Mobil: 95 98 73 31 

wenche.skoglund@baerum.kommune.no

Utleie og transport Egil Pettersen    Mobil: 40 49 90 93 

egil.pettersen@baerum.kommune.no

VA- nett/ Anlegg Aage Halvorsen Mobil: 92 05 66 55

aage.halvorsen@baerum.kommune.no

Eiendom drift 

 

 

Vara

Eivind Stensvik    Mobil: 95 98 73 59 

eivind.stensvik@baerum.kommune.no

 

Jan Henry Andersen    Mobil: 99 21 38 23

jan.andersen@baerum.kommune.no

VA-mynd. og service 

 

 
Vei og trafikk 

 

Bjørn Erik Nebell    Mobil: 92 04 11 22 

bjorn.nebell@baerum.kommune.no

Verksted Rune Løvhaug   Mobil: 95 23 66 57 

rune.lovhaug@baerum.kommune.no

 

» Til seksjon samferdsel og teknisk