Press "Enter" to skip to content

Plasstillitsvalgte i seksjon samferdsel og teknisk

 

» Til seksjon samferdsel og teknisk

 

 

SAMFERDSEL OG TEKNISK

Arbeidslag / Tjenestested

Plasstillitsvalgt,   Mobil,     Mailadresse

   
Geodata  
Gravplassene  Anders Myrhaug   Mobil: 48 10 98 02/ Jobbtlf: 48 15 14 15
anders.myrhaug@baerum.kommune.no
Parkavdelingene     

 

 

Idrettsavdelingene

 

Mette E Ringkjøb   Mobil: 95 25 56 44
mette.ringkjob@baerum.kommune.no   

 

Steinar Hammerstad    Mobil: 95 25 56 80

steinar.hammerstad@baerum.kommune.no

ISI Avfallsanlegg Sajila Akhtar    Mobil: 92 04 86 26
sajila.akhtar@baerum.kommune.no
Regulering Gro Selvik Mobil:
gro.selvik@baerum.kommune.no
Renhold Wenche B. Skoglund   Mobil: 95 98 73 31
wenche.skoglund@baerum.kommune.no
Utleie og transport Egil Pettersen    Mobil: 40 49 90 93
egil.pettersen@baerum.kommune.no
VA- Drift og beredskap

 

 

Vara

Mats Hermann Hansen Mobil: 93 88 58 42

mats.hansen@baerum.kommune.no

 

 

Aage Halvorsen Mobil: 92 05 66 55

aage.halvorsen@baerum.kommune.no

Eiendom drift     

 

 

Vara

Eivind Stensvik    Mobil: 95 98 73 59
eivind.stensvik@baerum.kommune.no   

 

Jan Henry Andersen    Mobil: 99 21 38 23

jan.andersen@baerum.kommune.no

VA-mynd. og service  
Vei og trafikk  Mona-Elise Nordsveen   Mobil: 92 26 29 74 

 

mona.elise.nordsveen@baerum.kommune.no

Verksted Egil Pettersen    Mobil: 40 49 90 93
egil.pettersen@baerum.kommune.no

 

» Til seksjon samferdsel og teknisk