Press "Enter" to skip to content

STREIKEN ER OVER

Etter en lang natt hos Riksmeglingsmannen kom partene i PBL konflikten til enighet.

Etter å ha meklet gjennom natten, er partene nå blitt enige om pensjon. Streiken i de private barnehagene har pågått siden 17. oktober, og fra mandag denne uka var over 3600 ansatte i streik over hele landet. En streik som har vart i over fire uker er dermed over.

Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1.1 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1.1 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at vi opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Alle streikende går nå tilbake i arbeid, noe som innebærer at PBL-barnehagene er tilbake til normal drift fra torsdag 17. november etter nøyaktig en måneds streik. Fagforeningen har tidligere aldri vært ute i en så lang streik.

Fagforeningen vil takke våre streikende medlemmer for den imponerende innsatsen de har vist under streiken. Vi ville også takke for all den støtte de streikende har fått underveis, spesielt fra foreldre som selv ble rammet av streiken.

Les Riksmeklerens møtebok/protokoll fra forhandlingene her…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.