Press "Enter" to skip to content

FAGFORBUNDET BÆRUM Posts

TOPPET BEMANNING I BARNEHAGENE, FIKK NED SYKEFRAVÆRET

Trondheim kommune testet å ha flere ansatte i barnehagene – da sank sykefraværet og kvaliteten økte.

Elleve barnehager i Trondheim testet å ha en ekstra ansatt, noe som fikk ned sykefraværet.

Lederen av Fagforbundet i Trondheim opplyser at det nå er foretatt en evaluering av prosjektet som viser at foruten et redusert sykefravær, så har kvaliteten i barnehagene økt. Tilbakemeldingene fra ansatte er en opplevelse av en mer forutsigbar arbeidshverdag, mer rom til å gjennomføre planlagte aktiviteter selv ved fravær, bedre forutsetninger for å møte eventuelt fravær og mer tid både til enkeltbarn og til hele barnegruppen.

Barnehagene melder også om mindre slitasje. Det er flere folk på jobb, som bidrar til at man ikke sliter seg ut på samme måten og at de ansatte har fått bedre tid til barna.  Statistikk fra Trondheim kommune viser at sykefraværet har holdt seg på et lavere nivå i de elleve forsøksbarnehagene enn i de andre kommunale barnehagene.

Evaluering av prosjektet Toppet bemanning har nå vært til behandling i Formannskapet i Trondheim. Prosjektet vil nå fremover bli utvidet til å gjelde flere barnehager. Varaordfører i Trondheim Mona Berger uttaler at hun mener det er fornuftig å fortsette prosjektet.

Fagforeningen vil orientere Direktør for Oppvekst og kommunalsjefene for barnehagene her i Bærum kommune om prosjektet, og anbefaler at vi også her starter opp et slikt prøveprosjekt.

Comments closed

TRYGDEOPPGJØRET I HAVN

Resultatet i trygdeoppgjøret er totalt på over åtte prosent.

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner.  Selv om prisveksten skulle ende på 5,4 prosent, slik regjeringen legger til grunn i revidert nasjonalbudsjett, vil pensjonistene komme ut av året med en solid økning i realinntekten. Ifølge regjeringen blir økningen i pensjonistenes utbetalinger på 8,54 prosent fra 1. mai.

Den høye reguleringen i år må ses på bakgrunn av at fjorårets regulering bommet kraftig på både lønnsveksten og særlig prisveksten. Etter-reguleringene blir ekstra store i årets trygdeoppgjør. Resultatet er mer eller mindre i samsvar med kravet organisasjonene leverte ved starten av trygdedrøftingene for en drøy uke siden.

Ny pensjon og etterbetaling kommer i utbetalingen 20. juni.

Comments closed

NY LØNN FRA JUNI 

Ekstra lønnskjøring for etterbetaling for mai.

I årets lønnsoppgjør som gjelder kapitel 4, ble Fagforbundet og de andre forbundene enige med KS uten hjelp av meglingsmannen. Virkningsdatoen for oppgjøret er 1. mai.  Ansatte i kommunen har fått gammel lønn utbetalt den 12. mai. Det medfører at det blir en etterbetaling for denne måneden.  

Fagforeningen har vært i kontakt med lønnsavdelingen som opplyser at det blir en lønnskjøring 30. mai hvor etterbetalingen for mai blir utbetalt og at det blir ny lønn fra lønnsutbetalingen i juni.

For øvrig skal de lokale lønnsforhandlingene i kapitlene 3 og 5 være avsluttet innen utgangen av juni.

Comments closed

FRYKTER FLERE ARBEIDSLEDIGE

LO trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk

LO gir ros til regjeringen for økt bruk av oljepenger, men trapper opp kritikken av Norges Banks rentepolitikk. Det er fornuftig i dagens situasjon. Når rentene er koblet til utlandet, må statsbudsjettet kobles enda mer til innenlandsøkonomien, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Samtidig med at budsjettet ble publisert, publiserte også LO en rapport om konjunkturutsiktene. Her opprettholder organisasjonen sin krasse kritikk av Norges Banks rentepolitikk. LO skriver i rapporten at Norges Banks rentepolitikk har gitt høyere arbeidsledighet, og at denne politikken vil føre til høyere arbeidsledighet framover – høyere enn det Norges Bank selv anslår.

LO mener at regjeringen må kompensere for Norges Banks rentepolitikk ved å bruke mer oljepenger for å oppfylle målet om full sysselsetting. Det er derfor LO er fornøyd med at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett øker bruken av oljepenger.

Fagforeningen er enig med LO om at mye av inflasjonen grunnes høye importpriser som delvis igjen skyldes lav kronekurs. Det langt fra sikkert at det å øke rentene hver gang USA og Europa gjør det har så stor effekt, så lenge disse landene allerede har en høyere rente enn her i landet. Hvorfor skulle utlendingene kjøpe norske kroner da de får bedre renter for pengene sine andre steder? Norges bank selger milliarder av norske kroner hver uke, som er nok en viktig årsak til den svake norske kronekursen.

Comments closed

STUDIETILBUD FOR FAGFORBUNDETS MEDLEMMER

Søk opptak til studietilbud innen ledelse og digitalisering.
I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr Fagforbundet studieåret 23/24 studiet Ledelse og Digitalisering. Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv.


Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling. Det utgjør tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisningen går over to semestre og studiet består av følgende fire emner:
-Digitale arbeidsformer i organisasjoner
-Digital kommunikasjon og sosiale medier
-Digital organisasjon og ledelse
-Human Resource Management og digital transformasjon


Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du må være medlem i Fagforbundet for å ta dette studiet.  
Søknadsfrist: 15. juni

Du kan lese mer om utdanningen, samt praktisk informasjon her: Videreutdanning i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (fagforbundet.no)

Søk opptak på Høgskolen i Innlandets nettside her…

Comments closed

NÅ ER DET PENSJONISTENES TUR

Pensjonistene kan vente seg et inntektshopp i mai.

Nå skal pensjonistene få sitt oppgjør.  Mandag 15. mai starter årets trygdeoppgjør. Dette oppgjøret omfatter over én million alderspensjonister, 364.000 uføre og flere andre grupper.

Pensjonen og uføretrygden skal justeres oppover. Det samme skal grunnbeløpet i folketrygden (G). Denne G-en benyttes for å beregne pensjoner fra folketrygden og justeres hvert år. Beløpet er avgjørende for de som mottar uføretrygd og alderspensjon. Dette beløpet er per 1. mai 2022 på 111.477 kroner. Etter de nye reglene for regulering av pensjoner som kom i fjor skal  pensjonene øke med 5.05 %.   

Pensjonistforbundet stiller imidlertid høyere krav og vil at etterslepet for de siste årene skal kompenseres i årets oppgjør. Kravet derfra er 7 prosent økning av pensjonene. Pensjonistene må bli inntektsvinnere for å møte den sterke økningen i levekostnadene, uttaler leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet, før forhandlingene starter. De nye satsene vil gjelde fra 1. mai i år og forventes å kommune til utbetaling i juni.

Fagforeningen er enig med Jan Davidsen om at pensjonistene har sakket akterut i de siste årene, og at det derfor er riktig at de nå tar igjen noe av det tapte.

Comments closed

DENNE BOKEN BØR ALLE LESE

Boken «STREIK!», en imponerende fremstilling om streikens betydning i Norge

Historikeren Jonas Bals har skrevet en glitrende fremstilling av streikens betydning for samfunnsutviklingen i Norge. Bals, som er oppvokst på Kolsås, er nå rådgiver i LO og har sin historieutdannelse fra Universitetet i København.

Dette er en historie om strid, samhold og solidaritet. Han forteller levende om hvordan arbeidsfolk ble kynisk utnyttet og at de etter hvert samlet seg i fagforeninger og slo tilbake mot grådige arbeidsgivere. Dette er en historie som viser streikens betydning fra tidlig på 1800 tallet og frem til i dag. Boken er både spennende og opprørende. Det er en svært velskrevet bok som vil bli stående som en av arbeiderbevegelsens klassikere.  

Dette er en bok som fagforeningen mener bør leses av alle og ikke minst den oppvoksende slekt. Streiker er en viktig del av Norges historie. Boken burde bli pensum i skolen. Den viser at det har vært en kamp med store ofrer for å komme frem til det samfunnet vi har i dag. Vi står alle i stor takknemlighetsgjeld til våre gamle fagforeningskjempere. De må ikke glemmes.

Les også Jonas Bals sitt innlegg i Dagsavisen under frontfagstreiken her…

Comments closed

NÅ OVER EN MILLION LO-MEDLEMMER

LO har passert en milepæl. En million medlemmer.

Streiken, som følge av det historiske lønnsoppgjøret, har gjort at medlemmene har rent inn og dermed har LO nådd ett av sine mål for i år. En million medlemmer. Det gjør oss enda sterke og gir mer slagkraft i de kommende lønnsforhandlingene fremover.

Først av alt vil jeg takke de tillitsvalgte og forbundene som er hovedårsaken til at vi nå passere denne milepælen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Hun fremhever også streiken i april, som ga LO og forbundene det siste løftet som har gjort at vi nå teller over én million LO-organiserte i Norge. Medlemmene rant inn under streiken, sier LO lederen og opplyser at det historisk gode lønnsoppgjøret har ført til at det trenden fortsetter.

Fagforeningen er imponert over at LO allerede har passert en million medlemmer. Det viser at arbeidstakerne i dagens situasjon ser nødvendigheten av å være fagorganisert.

Comments closed

PLASSTILLITSVALGSAMLING AVHOLDT

Fagforeningen har avholdt PTV samling med et seminar på Laholmen.

I to dager var nærmere 100 plasstillitsvalgte samlet til et todagers seminar på Laholmen i Strømstad.

Her informerte fagforeningslederen om både lokale og sentrale nyheter. Det ble også gitt informasjon om de kommende lønnsforhandlingene. Seksjonsvis ble det utvekslet erfaringer og nye problemstillinger ble drøftet.

På første dag var vi så heldige å få LOs rådgiver Jonas Bals til å holde et historisk foredrag om streik i Norge fra 1800- tallet og frem til i dag. Utgangspunktet for foredraget var hans bok «Streik». Foredraget ble svært godt mottatt og fagforeningen besluttet at alle deltagerne skulle få et eksemplar hver av denne viktige boka.

Første dag ble avsluttet med en god middag og sosialt samvær.

På dag to hadde Sturla Berg-Johansen et personlig foredrag med henblikk på forandringer. I foredraget tok han utgangspunkt i sin egen livshistorie og som gjorde et sterkt inntrykk på forsamlingen. Etter en omfattende runde med spørsmål og svar, ble samlingen avsluttet med lunsj, før hjemreise hjem til Bærum.

Det var enighet om at det hadde vært et svært godt og nyttig seminar. Det var uttrykt fra deltagerne at det var behov for seksjonsvise dagssamlinger, noe fagforeningen vil forsøke å legge opp til. Jevnt over var det ønske om flere muligheter for kompetanseheving og erfaringsutveksling, noe som tyder på at vi har veldig engasjerte og interesserte plasstillitvalgte i Fagforbundet Bærum.

Comments closed

INNENDØRS 1. MAI FEIRING

Stortingspresidenten holdt appell i fullsatt sal i Asker kulturhus.

Det ble ikke noe første mai tog gjennom Asker sentrum i år. Musikken og været satte en stopper for det og arrangementet ble flyttet innendørs i Asker Kulturhus. Mange synes det var kjedelig og hadde ønsket seg et tog, selv om været ikke var på arrangørens side.

Men det ble et tørt og fint arrangement inne i kulturhuset. Her var det taler og appeller fra partiene på venstresiden og fra ungdommen. Stortingspresident Masud Gharahkhani hadde funnet veien til Asker og holdt et flott innlegg. Inne i varmen ble det servert kaffe og kaker til de fremmøte. De fleste så nok allerede nå frem til neste år, med tradisjonell markering og tog gjennom sentrum.

Stortingspresidenten fant også tid til en kort og hyggelig samtale med noen av fagforeningens tillitsvalgte.

Comments closed

ENIGHET I KOMMUNEOPPGJØRET

Ansatte i kommunesektoren får økt reallønn

Forhandlingene i kommunesektoren som startet torsdag kom sent lørdag kveld i havn med en ramme på 5,4 prosent, og ligger dermed over frontfaget som endte på 5,2 prosent.

Forbundsleder Mette Nord er fornøyd med at hele laget av ansatte i kommunesektoren får økt reallønn. Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Fagforbundets leder. LO Kommune hadde likevel ønsket en enda tydeligere lavlønnsprofil i kommuneoppgjøret, men dette var så langt vi greide å komme, sier Nord.

Forhandlingsresultat gav et kronebeløp til alle og sikrer alle ansatte med hele stillinger et lønnstillegg på minst 26.300 kroner i året.  Det er ikke satt av penger til lokale forhandlinger i tariffavtalens kapittel 4 som gjelder de fleste medlemmene i Fagforbundet. Partene ble imidlertid enige om at det ved neste års hovedforhandlinger skal det settes av en «pott» til lokale lønnsforhandlinger. Medlemmene i kapittel 3 og 5 vil ha sine årlige lokale forhandlinger, men de får ikke tilleggene som nå har blitt fremforhandlet.

Fagforeningen er fornøyd med at det i år ble gitt kronetillegg til alle og at hele lønnstillegget ble gitt sentralt og at det dermed ikke blir lokale «pottforhandlinger». Det har vist seg de siste årene at tyngden av våre medlemmer ikke blir tilgodesett ved kommunens lokale forhandlinger. Vi mener derfor at det er uheldig at det neste år settes av midler til «pottforhandlinger» lokalt.

Se hva du får i lønnstillegg her…

Comments closed

I DAG STARTER LØNNSFORHANDLINGENE I KOMMUNAL SEKTOR

Etter en ukes utsettelse, starter i dag lønnsforhandlingene i kommuneoppgjøret.

På grunn av streiken i frontfagoppgjøret ble starten for lønnsforhandlingene i kommunal sektor utsatt. Etter at partene der kom til enighet, vil forhandlingene for kommunene starte i dag kl 12.00. Fristen for å bli enige er 30.4. Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør, som betyr at det kun er lønnstillegg som er oppe til forhandling. Blir ikke partene enige, blir det mekling fra 3. mai med frist 24. mai.

Som kjent ble resultatet i frontfagene en lønnsramme på 5,2 %.  LO har denne gangen krevd at kommunene må få et høyere tillegg enn frontfagene. Fagforbundet vil at årets lønnsoppgjør skal sikre arbeidstakerne økt kjøpekraft, ved at de får sin rettferdige del av verdiskapingen i samfunnet. Dette må skje gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Fagforbundet vil sikre en solidarisk og rettferdig lønnsutvikling ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn.  

Årets lønnsoppgjør i kommunesektoren kommer til å bli særdeles krevende, sier arbeidsgiverorganisasjonen KS’ forhandlingsleder Tor Arne Gangsø. Dette er en høy ramme mener Gangsø i et intervju med NTB og fortsetter at det store spørsmålet som alltid er: Hvor stor skal kaken være, og hvem skal få det største stykket?

Fagforeningen er enig med forbundet, at i disse tider med høy prisstigning, må alle kommunale ansatte få økt kjøpekraft. Det er ingen grunn til å prioritere spesielle grupper, slik noen forbund i forkant av oppgjøret har krevd.

Les forhandlingsleder Gangsø sitt intervju her…

Comments closed

MØT OPP TIL 1.MAI FEIRING

1.maitog fra torget i Asker kl 11.00.

Det blir i år også tradisjonelt 1.mai tog i Asker. Møt opp på torget i Asker kl 11.00, her blir det appeller, sang og musikk. Deretter blir det 1.maitog som går rundt i sentrum i Asker og ender opp ved Asker kulturhus. Her blir det en hyggestund i Multisalen med kulturelle innslag og bevertning.  

Fagforeningen anmoder medlemmene å møte opp og delta i feiringen.

Comments closed

KONTORLANDSKAP GJØR DEG OFTERE SYK

Ny studie viser høyere sykefravær i kontorlandskap

Arbeidstagere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere risiko for sykefravær sammenlignet med de som har eget kontor.  Det viser en ny studie gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Sannsynligheten for sykefravær var 32 prosent høyere for de som jobbet i åpent landskap med fast plass sammenlignet med de som har eget kontor, fremgår det av studien.

Hvorfor flere blir syke i åpne kontorløsninger, sier ikke studien noe om, men tidligere studier gir flere mulige svar. Økt smitterisiko er én av mange forklaringer. Det rapporteres også om mye støy og forstyrrelser i åpne kontorlandskap som kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg om arbeidet.

Studien er også blant de første til å undersøke sammenhengen mellom tilgang til hjemmekontor og sykefravær. Forskerne fant at arbeidstakere med mulighet til å jobbe hjemmefra hadde lavere sannsynlighet for sykefravær enn de uten denne muligheten.  Og stikk i strid med forventingene, viser det seg at det er større forskjeller mellom eget kontor og kontorlandskap blant ansatte som har muligheten til å ta hjemmekontor. For de med både eget kontor og muligheten for å jobbe hjemmefra var sannsynligheten for sykefravær spesielt lav, mens tilgang til hjemmekontor ikke hadde den samme effekten for de som jobber i kontorlandskap.

Fagforeningen har vært skeptisk til den omfattende bruken av kontorlandskap. En av grunnene er de negative tilbakemeldingene som kommer fra de ansatte. Kommuneadministrasjonen har jo nå flyttet inn i nye kontorlandskap og det blir spennende å følge utviklingen der.

Comments closed

DE LAVTLØNNEDE VANT

De med lavlønnstillegg kommer best ut av oppgjøret.

Med det nye lavlønnstillegget og generelle tillegget, er det de som får lavlønnstillegg som kommer best ut, det er i bransjer hvor det i gjennomsnitt er lav lønn, sier Fafo forsker Kristine Nergaard til E24.

Hun opplyser at de som har «vunnet» er de som enten har fått lavlønnstillegg eller som ville hatt problemer med å hente ut penger lokalt. Forskeren mener dette er et oppgjør som vil gi kjøpekraftsforbedring. Ser man på summene så har det aldri vært så høye generelle tillegg. Hun konstaterer at det er lenge siden man har sett så høye lønnstillegg.

Videre sier hun til E24 at det samtidig er lenge siden vi har sett så høy prisvekst. Dette er et oppgjør som vil gi kjøpekraftsforbedring. Ser man på summene så har det aldri vært så høye generelle tillegg, avslutter hun.

Fagforeningen registrerer at LOs ønske om et lønnsoppgjør som skulle løfte de lavtlønnede er innfridd, samtidig som de har fått en akseptabel lønnsramme.

Comments closed

STORSTREIKEN AVSLUTTET

LO og NHO har kommet til enighet.

Streiken ble i ettermiddag avsluttet og folk kan gå tilbake til jobb så snart det lar seg gjøre, opplyser LO og NHO i en pressemelding.

Det blir en ramme i oppgjøret på 5,2 prosent lønnsvekst.

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får tre eller fire kroner ekstra, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

Fagforeningen registrerer at de lavtlønnede får et vesentlige høyere tillegg etter den avtalen som nå er inngått. Samtidig håper vi KS registrerer hvor viktig det er for LO med store sentrale kronetillegg. Vi ønsker ikke lokale forhandlinger.

Comments closed

FORHANDLINGSSTART I KOMMUNESEKTOREN UTSETTES

Lønnsforhandlingene for kommunene utsettes grunnet den pågående streiken.

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren ble i går enige om inntil videre å utsette den planlagte forhandlingsstarten torsdag 20. april, på grunn av streiken i frontfaget. Rammen i frontfaget er normgivende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS tror ikke streiken i privat sektor vil få store konsekvenser for forhandlingene i offentlig sektor utover en eventuell utsettelse. Han tror heller ikke det øker sjansen for flere streiker.

Fagforeningen er enig i at det er naturlig at streiken også får konsekvenser for forhandlingene i kommunesektoren, da vi ikke har fått på plass frontfagsrammen. Streiken viser at LO står sterkt på for at alle skal få økt kjøpekraft.

Comments closed

STREIK I PRIVAT SEKTOR

Det ble brudd i forhandlingene mellom LO og NHO. Nær 23 000 LO medlemmer ut i streik fra i dag.

Søndag ettermiddag sa LO nei til riksmeklerens skisse, da denne ikke tok opp i seg LOs krav. Dermed er det brudd i meklingen mellom LO og NHO, og ca. 23 000 LO-medlemmer ble tatt ut i streik fra i dag kl. 06.00

LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, uttaler LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Norske bedrifter har skyhøy lønnsomhet. Vi skal selvsagt ha vår del av kaka, fortsetter LO-lederen.

Streiken trappes opp allerede fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16 561 medlemmer. Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag være tatt ut i streik.

Forslaget til løsning hadde, etter hva fagforeningen har forstått ut ifra media, en ramme på 5,2 %. Problemet var at 1,9 % av rammen skulle forhandles lokalt. Dette blir nærmest papirpenger å regne, da mange ansattebedrifter ikke har lokale forhandlinger og mange andre vil heller ikke kunne få så store lokale tillegg. Dette vil medføre at de med dårligst lønn i dag, igjen ville bli tapere. Noen ville sitte igjen med tillegg ned mot 3-tallet. Dermed ville det bare bli økt kjøpekraft for de som i dag allerede har høyest lønn. Det kunne LO ikke akseptere. Kravet er at alle skal få økt kjøpekraft, noe NHO ikke ville innfri.

Comments closed

BARE RØDT STØTTET KOMMUNEDIREKTØREN

Formannskapet behandlet i går organiseringen av botiltak for enslig mindreårige flyktninger.

I nærmere to år har den kommunale administrasjonen drøftet og diskutert organiseringen av botiltak for enslig mindreårige flyktninger. Flere ledernivåer, sammen med tillitsvalgte og verneombudene, har vært involvert i prosessen.

Denne saken har vært svært godt utredet før Kommunedirektøren tok sin beslutning om at forvaltningen skulle ligge hos Barnevernet og at selve driften ble lagt til Flyktningkontoret som overtok ansvaret fra januar i år. Dette var en organisering som Fagforbundet og vernetjenesten støttet helt og fullt.

Saken har nå vært til politisk behandling både i sektorutvalgene og nå sist i Formannskapet. I sektorutvalg BIOM kom høyrepartiene med forslag om at organiseringen skulle evalueres allerede innen et år. Dette forslaget ble satt opp mot KDs forslag. Her fikk KD bare støtte av Ap.

Da saken onsdag ble behandlet i Formannskapet hadde Ap snudd og stemte for høyrepartienes forslag. Her stod Rødt opp og støttet KD og mente det her var uheldig med politiske føringer.

Fagforeningen er forbauset over vedtaket om at ny organisering skal evalueres før den har vært praktisert en tid og vi har fått erfaring som en evaluering kan bygges på. Vedtaket synes nærmest å være en mistillit til KDs forslag, uten at noen hadde mot til å kalle «en spade for en spade».

Les Kommunedirektørens saksfremlegg her…

Les protokollen fra møtet her…

Comments closed

BLIR NORGES FØRSTE: HER SKAL ALLE JOBBE HELTID

Oslo kommune åpner Lambertseterhjemmet i juni. Her skal alle ansatte jobbe heltid.

Det nye sykehjemmet på Lambertseter begynner å ta imot de første pasientene i juni, og skal være offisielt åpnet i august. Da skal det kunne huse 130 beboere, som tas vare på av 114 heltidsansatte, skriver VG.

Hvis dette nå fungerer, tenker jeg at det er noe man må se på rundt i Norge som en kjempemulighet, sier Marthe Scharning Lund (Ap), Oslos nye helsebyråd til avisen og fortsetter med, dette koster litt mer for kommunen, men jeg tror vi får igjen for det på andre områder, som lavere sykefravær, mindre slitasje på ansatte og mindre tid på administrasjon.

Sykehjemmet dekker inn hele turnusen uten noen ekstravakter eller tilkallingsvakter. Det finnes også et slikt heltidssykehjem i Bergen, men ifølge Scharning Lund blir Lambertseterhjemmet det første i Norge som får det til å gå helt opp med heltid, også uten studentvakter i helgene.

Fagforeningen er imponert over at Oslo kommune starter opp et nytt sykehjem, hvor alle skal jobbe heltid.Dette må være målet også for sykehjemmene her i Bærum kommune. Vi vil følge dette opp med kommuneadministrasjonen.

Comments closed